Dubbelt håller bättre. Lås för dubbelfönster med mittstag.

Fönster attackeras ofta. För dubbelfönster finns det nu en effektiv lösning: dubbelfönsterlåset ABUS DFS 95, godkänt av VdS (tysk säkerhetsinstitution).

Säkra dubbelfönster effektivt och öka säkerheten för fönster

Förutsättning är en spalt mellan rutorna på 18 till 35 mm. Tack vare det massiva dubbel-svänglåset uppnår man samtidigt en förankring med båda fönsterhalvorna. Resultatet är ett extra starkt motstånd mot uppbändning: Dubbelfönsterlåset kan belastas med över ett ton tryck. Den bekväma klickmekanismen möjliggör låsning utan nyckel. Inifrån kan du bekvämt identifiera om fönstret är låst eller inte.