Lås för dubbla fönster 2520 B EK (Artikelnummer 20301)

  • För dubbelfönster som öppnas inåt
  • Stängs med vridregel och öppnas med nyckel
  • Kan levereras med samma nyckel som andra ABUS-produkter

Lås för dubbla fönster 2520 B EK (Artikelnummer 20301)

Teknik:

  • Kan endast monteras på mittposten
  • Stabil fastsättningsteknik
  • Inkl. två nycklar
Teknisk ritning
Artikelnummer: 20301
Nivå: 7
Antal levererade nycklar: 2 keys incl.
Finish: brun
Förslutning: keyed different
Lås för dubbla fönster 2520 B EK
Artikelnummer 20301

Nivå: 7

Förkortningarna har följande innebörd:

  • B/SB: blisterförpackning för självbetjäning
  • EK: enskild kartong
  • gl.: lika låsning (flera produkter kan låsas med en enda nyckel)
  • vs.: olika låsning (bara den medföljande nyckeln passar till respektive produkt)

Här avses produkternas låsning. Om flera produkter ska ha lika låsning är det lämpligt att använda en av dessa låsningar. Då passar en nyckel till alla lås med samma nummer. Produkterna har ingen teknisk skillnad.

Vit och brun kan alltid levereras och allt fler produkter kan även fås i silverfärg. Information om detta finns i produktbeskrivningarna under de olika varianterna.

ABUS använder färger enligt följande RAL-färger: vit: RAL 9016, brun: RAL 8014, silver: RAL 9006.

RAL-färger betecknar standardfärger som har fått ett enskilt och entydigt nummer. Därmed kan färger, exempelvis vid målning, lackering och så vidare, lämnas vidare exakt, så att det inte blir några färgavvikelser. Då passar också fönstrets eller dörrens extralås precis med den aktuella karmens färg.