Hölje för kameror med väderskydd för videoövervakning utomhus

ABUS väderskyddshölje skyddar kamerorna optimalt och möjliggör videoövervakning även under sämsta miljöförhållanden. De robusta höljena skyddar inte bara kamerorna mot skadlig miljöpåverkan utan även mot vandalism och manipulation.