För detaljerad övervakning även av stora ytor

Förkortningen PTZ står för ”Pan/Tilt/Zoom”, d.v.s. för funktionerna vrida, luta och zooma – och det är också fördelarna med denna kameratyp, eftersom PTZ-domekameror vid behov kan riktas i önskad riktning och zooma in intressanta objekt. På så sätt kan stora ytor som t.ex. parkeringsplatser eller företagstomten kontrolleras heltäckande både dag och natt.