(Artikelnummer IPCS84510)

Vi rekommenderar uttryckligen att den här produkten installeras av en utbildad fackman.

Mjukvara:

PTZ

Förkortningen PTZ står för ”Pan/Tilt/Zoom”, d.v.s. för funktionerna vrida, luta och zooma – och det är också fördelarna med denna kameratyp, eftersom PTZ-domekameror vid behov kan riktas i önskad riktning och zooma in intressanta objekt. På så sätt kan stora ytor som t.ex. parkeringsplatser eller företagstomten kontrolleras heltäckande både dag och natt. ...
Fler intressanta produkter från kategorin PTZ