Belysning

För att kamerorna ska kunna leverera skarpa bilder även på natten krävs det tillräckligt med ljus. Beroende på användningsområde och lokala förutsättningar är en strålkastare med vitt ljus eller en IR-strålkastare den bästa lösningen för att lysa upp mörka bildområden. Mer information finns i ”Strålkastare med vitt ljus” och ”IR-strålkastare”.