Moderna låsanläggningar erbjuder säkerhet, komfort och framtid

Säkerhet börjar inte med din lägenhets- eller kontorsdörr. Till exempel kan husets entrédörr, portar eller andra förmonterade dörrar för säkerhetsrelevanta områden säkras genom låscylindrar med mer utrustning. Genom denna kombination av olika säkerhetsnivåer inom en låsanordning, kan man ekonomiskt planera aktuella och framtida strukturer och förena säkerhet med komfort – allt med bara en nyckel.

För det privata området finns det både mekaniska cylindrar med ökad säkerhetsnivå och elektroniska system, som erbjuder utökat inbrottsskydd, och tack vare kodinmatning även ett plus på komfort och användarvänlighet.

Mer information om låssystem

Lönsamhet och mångsidiga system

Kombinera olika säkerhetsnivåer i ett låssystem: ett enklare för områden med lägre säkerhetsnivå och ett komplexare för områden med högre säkerhetsnivå.

mer

Varför ett låssystem?

Låssystem gör det enkelt att styra tillträdesbehörigheterna. Ett ytterligare argument är att den oöverskådliga nyckelhanteringen faller bort. Läs mer här.

mer

Mer rådgivningsinformation om inbrottsskydd