Lönsamhet och mångsidiga system

Din låsanordning skräddarsys!

  • Säkerhet och lönsamhet är två begrepp som kan kombineras mycket väl. Med 15 olika låssystem erbjuder ABUS dig ett av de mest omfattande låsanordningsprogrammen i branschen, och därmed en passande lösning för alla projekt.
  • Ett exempel på lönsamhet är kompatibiliteten av olika system. Detta möjliggör t.ex. kombinationen av ett system för höga säkerhetskrav med upp till elva aktiva regelelement med ett annat system med sex aktiva regelelement.
  • Det betyder för dig: Inom en låsanordning kan du utrusta mindre säkerhetsrelevanta dörrar (t.ex. mellandörrar eller WC-dörrar) med ett enkelt system, och säkerhetsrelevanta områden (t.ex. ytterdörrar eller EDV-rum) med högre säkerhetsutrustning. Därmed sparar du och uppnår en hög säkerhetsstandard.

Kombination av mekaniska och elektroniska lås

  • Möjligheten att kombinera mekaniska och elektroniska låscylindrar i en låsanordning garanterar flexibla och lönsamma lösningar. Under ABUS-gruppens tak förenas kompetensen för utveckling och produktion av mekaniska och elektroniska låscylindrar. Detta möjliggör intelligenta och effektiva lösningar.
  • ABUS-kombinationsnyckel är samtidigt mekanisk nyckel och även närhetsmedium för manövrering av elektroniska låscylindrar. På detta sätt är det möjligt att i ett objekt integrera båda systemen i ett vettigt och skräddarsytt helheltskoncept. Detta ger dig fördelar när det gäller komfort, säkerhet och kostnadseffektivitet.
  • I vissa objekt är det även vettigt att använda en fullständigt elektronisk låsanordning. Även här erbjuder ABUS passande lösningar.

När det gäller ekonomi och säkerhet har ABUS alltid de rätta svaren– rådgör med våra experter!

Mer information om låssystem