Så fungerar larmkedjan

Den rätta detektorn och larmkomponenterna samt programmering av larmcentralen avgör, om larmningen går planenligt. Eftersom en larmkedja bara är så stark som sin svagaste länk.

Larmkedjan från ABUS-larmanläggningar löper över tre stationer: 

1. Byggsten: Detektor registrerar en händelse

Detektor registrerar en händelse © ABUS

Omfattande skydd för balkongdörrar, fönster och ytterdörrar

Inbrottstjuvar utnyttjar målinriktat de svaga punkterna i en byggnad. Klassiska öppningsdetektorer används för att registrera oavsiktlig öppning. Glaskrossdetektor, skakningsdetektor och ofta även rörelsedetektor identifierar inkräktare.

Till ABUS larmdetektor

Skydd mot faror

Rök- och vattendetektorerna registrerar i rätt tid ovanlig rökutveckling resp. utströmmande vatten och förhindrar livsfarliga situationer och dyra följdkostnader. Med en överfallsbrytare aktiverar du i nödfall centralen snabbt och obemärkt med en knapptryckning.

Till ABUS varningsanordningar

2. Byggsten: Larmcentralen beslutar

Larmcentralen beslutar © ABUS

Larmcentralen är "hjärnan" hos ett larmsystem. Om detektorer aktiveras genom händelser blir larmanläggningen omedelbart informerad. Allt efter programmeringen löser larmcentralen ut ett fördefinierat larm.

ABUS-larmanläggningar erbjuder rentav fantastiska förmågor: På så sätt kan du lägga till en mängd olika användare, som direkt informeras allt efter larmsituation. På så sätt styr du barnsligt enkelt att, t.ex. om ett vattenrör har gått sönder, den bästa hjälpare så snabbt som möjligt sätter sig i rörelse. För larmmeddelanden kan du använda standardmeddelanden eller tala in ditt eget. Via nummersändare, GSM- eller Ethernetmodul bestämmer du själv vilken nödhjälpare som ska ringas upp eller meddelas via SMS.

I samtliga fall gäller:

ABUS-larmanläggningar larmar snabbt, diskret och automatiskt de bästa hjälpkrafterna eller underrättar familjemedlemmar, vänner och bekanta.

Larmanläggningar för ditt hem

3. Byggsten: Larmgivaren informerar omvärlden

Larmgivaren informerar omvärlden © ABUS

Larmgivaren är den sista och mest effektiva länken på en larmkedja. Det är först genom denna som omvärlden informeras om faran. Sirener ger ett ljudstarkt, akustiskt larm som finns i olika modeller för inom- och utomhusbruk. Med 90 decibel i huset och 105 decibel i det fria skapar den akustiska larmgivaren en genomträngande varningston, som väcker uppmärksamhet. Hjälp kommer snabbt medan gärningsmannen – "döv" för omgivningsljud – förskräckt tar till flykten.

Blixtljuset, som är integrerat i utomhussirenen ger synligt larm i det fria. Eftersom blixtljus även kan ses på långt håll bör de alltid riktas mot gatan. Larmgivarens uppseendeväckande blixtar är därför inte bara till för att ge larm, den hjälper även hjälpkrafter som närmar sig att hitta till insatsorten.

Sirener och larmgivare