Varför lönar det sig att skaffa en larmanläggning?

Varje timme utförs cirka 15 inbrott rum i Sverige. Trots denna enorma frekvens av incidenter är de flesta hus och lägenheter ännu inte skyddade med en larmanläggning. Enligt empiriska rön från polisen är dock larmanläggningarnas effektivitet obestriden.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) minskar risken för inbrott med 22% om det finns ett hemlarm installerat.

Warum lohnt sich die Anschaffung einer Alarmanlage? © ABUS

Sju fördomar mot larmanläggningar

1. Anläggningen fungerar liksom inte när den ska.

Moderna larmanläggningar övervakar sig själva och meddelar alla störningar. Till detta hör exempelvis ett svagt batteri, ett trasigt radionät, manipulation eller sabotage. För övervakning övervakar larmcentralen även anslutna komponenter för korrekt funktion.

2. Lägenheten kommer vid montering av larmanläggningen bli lika ödelagd som vid inbrott.

Trådlösa system arbetar trådlöst och kan installeras smutsfritt – utan uppbrutna väggar och fula kabelkanaler. Installationen av en trådlös anläggning i ett enfamiljshus klaras i det flesta fallen av under en dag. Trådbundna larmanläggningar installeras helst under nybyggnad. Om du senare vill expandera en larmanläggning, vänd dig helst till en fackman. Han kan föreslå den bästa möjligheten för en senare installation beroende på din byggnads konstruktion.

3. En larmanläggning är dyr.

Detta yttrande stämmer inte: Larmanläggningar är vid det här laget mer prisvärda än vad du tror. ABUS erbjuder även nybörjare larmanläggningar för egen montering. Större flexibilitet och därmed än mer säkerhet erbjuder dock ett larmsystem som har installerats av en fackman. Låt våra godkända installatörer råda dig och fråga dem om den lösning som är gynnsammast för dig. Tänk även på, hur mycket pengar och ilska som en larmanläggning kan bespara dig, och kontrollera hur mycket pengar som sitter fast i din dator, tv eller kök.

4. Det är komplicerat att manövrera en larmanläggning.

Aktivering och avaktivering av larmanläggningen kan kopplas med modern elektronisk låscylinder. Upplåsningen av dörren och samtidig avaktivering av larmanläggningen är därmed en enklare process som utförs genom att man vrider om nyckeln i dörrlåset. Precis så fungerar stängningen av dörren med den synkrona skarpkopplingen av larmanläggningen. Du måste alltså inte manövrera larmanläggningen separat, utan integrera enkelt din användning i ditt alldagliga handtag.

5. Jag har inget som man kan stjäla av mig.

Men det finns säkert något i din lägenhet som kan gå sönder. För det mesta är skadorna från inbrottet större än värdet för stöldgodset. Därtill upplever de drabbade ofta ett inbrottstrauma – många av våra kunder har berättat för oss att de sedan inbrottet inte längre trivs i sitt hus.

6. Larmanläggningen lockar först tjuven till sig.

Låt dig inte vilseledas: Larmanläggningar verkar avskräckande. De flesta av alla brott begås av tillfällighetstjuvar. Oskyddade hus med fönster eller dörrar som står öppna bjuder in inbrottstjuvar. Varför ska tjuvar ta större risker om de har det lättare vid oskyddade hus?

7. Eftersom det alltid finns irritation med falsklarm.

Larmanläggningar från ABUS garanterar störningssäkerhet genom den modernaste tekniken: Duplex-antennteknologi ger den stabilaste trådlösa kommunikationen mellan alla komponenter. Trådlösa larmsystem skickar till ett reserverat frekvensband – på så sätt är du även immun för störningar som barnvakts- eller mobilsignaler. Inte ens ett åskväder kan skada systemet. Sofistikerade manövreringskoncept och pålitliga detektorer garanterar ytterligare säkerhet mot fellarm. Vid en trådlös larmanläggning, som installeras och servas av en fackman, ges det till 99,5 procent inga falsklarm.

ABUS-larmanläggningar för inbrottsskydd

Mer information om larmanläggningar