Skydda ditt hus eller din lägenhet från inbrottstjuvar!

Vår grundläggande checklista om inbrottsskydd visar dig klart och tydligt var sårbarheterna finns i din lägenhet eller i ditt hus. På samma gång signalerar varje fråga, som du har besvarat med "ja" en redan säkrad sårbarhet. Ju fler frågor du besvarar med "nej", desto sämre är det med inbrottsskyddet i ditt eget hem! Vid dessa punkter bör du för din egen säkerhet så snart som möjligt vidta korrigerande åtgärder.

Inbrottsskydd börjar på tomtgränsen

Säkerheten mellan dina fyra väggar börjar redan på tomtgränsen. Eftersom det även här kommer att framgå för en potentiell inbrottstjuv, om han kommer att ha en lätt match med din fastighet. Vår checklista angående tomten hjälper dig att urskilja om din tomt bjuder in inbrottstjuvar att göra inbrott eller om den sörjer för avskräckning redan på tomtgränsen!

 • Är staket och mur utformade så att de inte erbjuder klättringshjälp? 
 • Är den övre kanten av staketet eller muren extra skyddade? 
 • Är trädgårds- eller gårdsdörren utrustad med ett säkert lås, säkrat mot penetration samt monterat högt nog, så att det inte finns någon anliggningsyta för brytverktyg (t.ex. bräckjärn)? 
 • Är en porttelefonanläggning installerad? 
 • Har du visuell kontakt från huset med besökaren som ringer på trädgårds- eller gårdsdörren? 
 • Är planteringarna på tomten (särskilt höga buskar) tillräckligt långt borta från dörrar, trappor, bottenvåningen och källarfönster? 
 • Är tomten tillräckligt upplyst av utebelysning? 
 • Kan utebelysningen bara stängas av från insidan? 
 • Är strömkabeln för utomhusbelysningen svår att komma åt? 
 • Är framför allt husets entréer tillräckligt belysta? 
 • Kan utomhusuttagen stängas av från insidan? 
 • Är telefonledningarna dragna under jord eller skyddade på annat sätt? 
 • Är eventuell klättringshjälp – som stegar, tunnor och liknande – inlåsta resp. fastkedjade? 
 • Är utanförliggande vattenkranar säkrade mot obehörig användning eller avstängd genom en intern huvudkran? 
 • Är även dina cykel fastlås på din tomt?

13 Frågor för högre inbrottsskydd i ditt hus

 1. Har dina ytterdörrar skyddsbeslag med cylinderkåpa?
  Märkessköldar med VdS- eller DIN-kvalitetsstämpel ger bra skydd mot våldsamma och intelligenta inbrottsmetoder. Dessutom kan potentiella inbrottstjuvar avskräckas av väl synliga sköldar.
   
 2. Har du ett säkerhetskort till ditt lås på husdörren (dörrcylinder)?
  Att göra en extranyckel för dörrcylindrar med säkerhetskort får bara göras om detta kort visas upp. På så sätt kan du vara säker på att det inte finns några otillåtna nyckelkopior.
   
 3. Är beslagen på ytterdörren fastskruvade från insidan?
  Beslag som är fastskruvade på utsidan är inget hinder för inbrottstjuvar – de kan enkelt skruvas bort.
   
 4. Sitter dörrcylindern ordentligt fast i beslaget?
  Sticker dörrcylindern bara ut 3 mm är redan försäkringsskyddet för hemförsäkringen hotad. Utskjutande dörrcylindrar kan enkelt brytas upp.
   
 5. Är entrédörren utrustad med ett extra lås?
  Ett extra märkeslås ger synlig avskräckning, och en betydligt högre stabilitet uppnås genom en ytterligare säkringspunkt.
   
 6. Kan du öppna en springa i din husdörr, utan att obekanta besökare kan knuffa upp dörren?
  Ett extra dörrlås med spärrbygel förhindar direkt tillgång till ditt hem även om du öppnar en springa i dörren.
   
 7. Har du ett titthål genom vilken du kan se hela korridoren och den nedre delen av dörren?
  Ett bra tillhåll ska göra oönskade besökare synliga i en vid vinkel på cirka 200 grader omedelbart runtom. På så sätt kan ingen gömma sig i dörrens nedre område.
   
 8. Har du spärrat dina fönster med ytterligare fönsterlås (med detta menas inte låsbara fönsterhandtag!)?
  De flesta fönster som finns i handeln kan tas av på bara 10 sekunder med en enkel skruvmejsel. Det är viktigt att säkra både stängnings- och gångjärnssidan. Ett låsbart fönsterhandtag är bara till för barnsäkring.
   
 9. Är ditt tak fönster utrustat med ytterligare säkringar?
  Om takfönstren inte kan nås behöver dessa inte säkras särskilt. Med "klätterhjälp" (stegar, soptunnor etc.) går inbrottstjuven enkelt upp på taket. Moderna lås på takfönstren ger här det "högsta" skyddet.
   
 10. Är dina jalusier försedda med lås på insidan?
  Ljusskydd och skärm är inte tillräckligt. Bara jalusier med ett ytterligare lås är skyddade mot obehörig uppskjutning från utsidan.
   
 11. Är dina källar- resp. sidodörrar skyddade med extra lås?
  Ofta bortser man från dessa "ingångsmöjligheter", så att inbrottstjuven kan arbeta ostört här.
   
 12. Är gallerrosten på källarschakten skyddade så att de inte kan lyftas av?
  Även källarschakt är populära ingångsöppningar. Gallersäkringar på marken förhindrar effektfullt att gallren kan lyftas av.
   
 13. Har du även säkrat dina källarfönster?
  Beroende på fönstertyp gäller samma sak här som för vanliga fönster. Speciella källarfönster kan kostnadseffektivt även säkras med kvalitetshänglås. 

ABUS-produkter för bättre inbrottsskydd

ABUS erbjuder ett stort urval av produkter för dörrsäkerhet: Instickslås, dörr-extralås, dörrkedjor och mycket mer.

Mer rådgivningsinformation om inbrottsskydd