Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras regelbundet!

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras regelbundet!

I Sverige tillhär varje hus ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll.

Inspektion av elstäder ock skorstenar

För att i ett tidigt skede upptäcka fel som kan leda till brand ska eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar.

Kontrollen sker med intervall som varierar med typ av eldstad och eldningens omfattning. Intervallen varierar mellan tre till sex år och får endast utföras av en av kommunen godkänd skorstensfejare.

Anmäl eldstad för att slippa nyttjandeförbud

En eldstad som inte har brandskyddskontrollerats enligt fristerna får inte användas. När du köpt ett hus med eldstäder är det viktigt att kontrollera med sotningsdistriktet att de är sotade och brandskyddskontrollerade.

Besiktningar som kan behövas i andra fall

Besiktningar som kan behövas i andra fall

Undersökningsplikt vid husköp

När du ska köpa ett hus är det viktigt att duser till att besiktiga och provtrycka eldstäderna och skorstenarna. Besiktningen ska göras innan kontraktet skrivs på för att undvika dyrbara tvister efteråt.

Sprängning och andra vibrationsalstrande arbeten

I samband med sprängningsarbeten är det viktigt att skorstenen kontrolleras innan arbetet påbörjas och efter att arbetet är avslutat. Kartläggningen görs för att upptäcka om det har uppstått några skador i samband med arbetena.

Källa: Brandskyddsforeningen i Sverige.

Mer information om skydd mot kolmonoxid

Källor till fara

Kolmonoxid, förkortat CO, är en giftig gas som man inte kan se, smaka eller lukt. Den blir farligt vid ofullständiga förbränningsprocesser där gaserna inte kan ledas ut korrekt ur ...

mer

Symptom

Eftersom kännetecknen inte är unika är det ofta svårt att identifiera att en person är kolmonoxidförgiftad. Det som är riktigt farligt är att man inte kan lukta, smaka eller se ...

mer