I ABUS testlaboratorium

ABUS produkter är kända över hela världen för sin höga kvalitet och långa livslängd. Före en produkt lanseras genomgår den många omfattande tester. Då testas om den uppfyller kraven i de internationella standarderna och motsvarar de individuella kundkraven.

Förutom testmetoderna som anges här genomförs ytterligare en rad tester, bl.a. torsionstest, korrosionstest, (manuellt) uppbändningstest, trycktest, UV-test, borrtest och många fler.

Uthållighetstest

Klipptest

Sågtest

Spektrumanalys

Uthållighetstest

Beroende på kraven används produkten fler än 100 000 gånger för att kontrollera om alla komponenterna är lämpade för långvarig användning.

Klipptest

Under klipptestet pressas två klämbackar – jämförbara med en bultsax – ihop med en hydraulisk anordning tills komponenten som testas går sönder.

Sågtest

Produkten utsätts för sågning med maskindrivna specialsågblad under en fastställd tid för att fastställa motståndet.

Spektrumanalys

Trådlösa larmanläggningar och kameror måste uppfylla snäva lagkrav i sin strålning. Med en spektrumanalyzer kontrolleras det exakt.

Slagtest

Klimattest 

Mjukvarutest

Dyrkning

Slagtest

För att kontrollera om ett lås står emot en attack (t.ex. med hammare) släpps en tre kg tung vikt flera gånger på produkten från olika höjder.

Klimattest

För vissa produkter finns det ett fastställt driftstemperaturområde. I klimatskåpet kontrolleras att produkten fungerar felfritt även i gränsområdena.

Mjukvarutest

I nästan alla elektroniska produkter finns en processor vars mjukvara kontrolleras utförligt utifrån ett testschema.

Dyrkning

Med hjälp av särskilda manipulationsverktyg kontrolleras om det går att vinna över cylinder och/eller låsmekanism med intelligenta metoder – utan brutal kraft.

Hårdhetstest

Hårdhetstest

Vid härdat stål fastställs och kontrolleras med olika metoder (Rockwell, Vickers eller Brinell) om det uppfyller de angivna egenskaperna.

Dragtest

Dragtest

För att bestämma säkerheten vid dragbelastning spänns produkten fast i en maskin som vrider isär den tills den går sönder.