Produktcertifiering – hjälp för ditt val

Produktcertifieringar gör det lättare för användare att bestämma sig för den ena eller den andra produkten. De identifierar vissa egenskaper hos produkter och tjänster utifrån fastställda kriterier som sträcker sig från kvalitets- till design- och miljöaspekter. Produktcertifieringar ges av institut, tidskrifter, privata företag och delvis även företag själv och innebär vanligen att produkterna och tjänsterna uppfyller specifika krav. I vår rådgivningsdel informerar vi om ett urval av de viktigaste produktcertifieringarna inom säkerhetstekniken.

SBSC

Svensk Brand och Säkerhets Certificering AB är Sveriges ledande organization för certifiering av bolag, produkter och kontroll och personalprocesser inom brand och stöldskydd. SBSC ägs av Svenska brandskyddsföreningen och Svenska stöldskyddsföreningen. SBSC är ackrediterade av den Svenska myndigheten för ackreditering och kontroll (SWEDAC) för certifiering av produkter, kontroll och personalprocesser.

mer

     

SSF

SSF Stöldskyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934 och har under åren byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom området säkerhet. SSF arbetar brottsförebyggande, genom informationsspridning och opinionsbildning. Deras oberoende och unika bredd inom säkerhetsområdet är en trygghet för alla användare.

Mer information om produktcertifiering

DIN

En certifiering eller registrering av DIN CERTCO visar kunder att de kontrollerade produkterna uppfyller kraven i de aktuella DIN-direktiven.

mer

CE

CE-märkningen bekräftar att en produkt har tillverkats utifrån de gällande europeiska direktiven.

mer

Mer information om kontroller och tester