CE-certifikat

CE-certifikat

Med CE-märkningen som står för "Communautés Européennes" ("Europeiska gemenskapen") ser konsumenter direkt att en produkt uppfyller de krav som den Europeiska Unionen ställer på tillverkaren. CE-märkningen används om det finns ett direktiv för produkten.
Tillverkaren bekräftar därmed att CE-direktiven har följts. Därigenom informerar märkningen om att produkten uppfyller de juridiska EU-kraven på hälsoskydd, miljöskydd och säkerhet. CE-märkningen är inte en kvalitetsmärkning, utan tillverkarens försäkran om att EU-direktiven har följts. Förutsättning för att få märkningen är att ett oberoende organ har kontrollerat och bekräftat överensstämmelse med standarderna.
I huvudsak är det en kontrollmärkning som exempelvis ska underlätta för arbetsinspektörer i EU-länderna när de kontrollerar produkter.

Fler produktcertifieringar

DIN