Moderna larmsystem ger snabb hjälp vid nödfall

Oväntade nödsituationer, fräcka övervall och svåra olyckor i hemmet hotar inte bara äldre eller sjuka människor, utan även barn och familjer. De som berörs saknar ofta möjligheten att snabbt och enkelt dra uppmärksamheten till sig själv.

Direkt hjälp vid ett medicinskt nödfall som till exempel en infarkt eller fall – med en nödsändare kan du alltid snabbt och enkelt begära hjälp. Vid moderna larmsystem finns det sändare som halsband, bältesklämma eller armband som alltid finns på plats i hemmet. Vid ett medicinskt nödfall som till exempel en infarkt eller fall kan du snabbt och okomplicerat begära hjälp eller informera släktingar.

ABUS-larmsystem med sändare för nödsamtal

För Secvest trådlösa larmanläggning finns det nödsändare och överfallssändare, som kan bäras på kroppen.

Mer om närvaroskydd