Rätt nyckel till ditt lås – säker beställning av kompletteringsnyckel

Behöver du en ersättningsnyckel eller kompletteringsnyckel till en låscylinder eller ett cykel- eller hänglås från ABUS?

Du kan beställa ersättningsnycklar hos din närmsta återförsäljare. Beroende på vilken låscylinder som finns i låset kan du antingen ha med en nyckel som mall eller ange kodnumret. Har cylindern ett säkerhetskort måste det förevisas. I det fallet kan leveransen ta några dagar eftersom återförsäljaren inte själv gör nyckeln, utan beställer den från ABUS. Andra ersättningsnycklar – även sådana med kodkort – kan din återförsäljare vanligen tillverka direkt.

För bedragare är det omöjligt att kopiera din nyckel bara för att de har tillgång till den. Oavsett om det är din husnyckel, lägenhetsnyckel, cykelnyckel eller annan nyckel © flaticon - Freepik
Die Sicherungskarte zum Schließzylinder garantiert Ihnen, dass nur berechtigte Personen Kopien Ihrer Schlüssel erstellen dürfen. Sie ist die Legitimation zum Fräsen eines identischen Schlüssels und muss beim Fachhandel vorgezeigt werden. © ABUS

Cylinder med säkerhetskort – en investering i säkerhet

Säkerhetskortet till cylinderlåset garanterar att endast behöriga personer får göra kopior av din nyckel. Det är legitimationen för att fräsa en identisk nyckel och måste visas upp hos återförsäljaren.

Vårt tips: Lämna bara över din nyckel till personer du litar helt och fullt på. Hamnar en nyckel i fel händer kan det på det sättet hamna ”svarta” nycklar i omlopp utan att du som ägare av originalnyckeln vet om det. Därigenom förlorar du överblicken över hur många nycklar som är i omlopp och vilka personer som kan få tillträde till din byggnad.

Lösningen är att byta ut dörrcylindern och använda en cylinder med säkerhetskort. Din ABUS-återförsäljare ger dig gärna mer information. Till de här låscylindrarna är det endast tillåtet att göra kompletteringsnycklar om säkerhetskortet visas fram. Därigenom kan du vara säker på att det inte finns några okända kopior av din nyckel.

Säkerhetskort vs. kodkort

Kodkort: det grundläggande skyddet

På kodkortet står en kod med vilken en säkerhetsexpert du litar på direkt kan tillverka en kompletteringsnyckel. Äldre ABUS lås med cylinder (oavsett om det är hänglås, cykellås, dörrcylindrar eller ett annat) har vanligen ett kodkort, vilket tidigare var mycket hög säkerhetsstandard. 

Så här fungerar kodkortet: Koden står angiven på nyckeln eller det medföljande kortet. Om du behöver fler nycklar eller en ersättningsnyckel tillverkar din återförsäljare en nyckel med hjälp av det kodnumret. 

Praktiskt: Du behöver inte lämna över nyckeln, utan bara kortet med koden. Eller så läser du upp koden för återförsäljaren. 

Men: Antalet nycklar registreras inte. Därför går det inte att veta säkert hur många nycklar som faktiskt tillverkas med kodkortet. 

Säkerhetskort: vår rekommendation

Säkerhetskortet är en vidareutveckling av kodkortet. För dig fyller det ytterligare en säkerhetsfunktion, för med det har du full kontroll på vem som har en kompletteringsnyckel och hur många nycklar som är i omlopp. 

Så här fungerar säkerhetskortet: Om en cylinder – oavsett om den är till en dörrcylinder, ett cykellås, ett hänglås eller något annat lås – levereras med ett säkerhetskort kan en kompletteringsnyckel endast beställas hos återförsäljare om du visar upp säkerhetskortet. Och det är vi här hos ABUS som tillverkar din kompletteringsnyckel i en av våra verkstäder. Med säkerhetskortet är det betydligt mycket säkrare för dig om du behöver en andra, tredje eller fjärde nyckel.

Fördelen med de båda korten? 

För bedragare är det omöjligt att kopiera din nyckel bara för att de har tillgång till den. Oavsett om det är din husnyckel, lägenhetsnyckel, cykelnyckel eller annan nyckel. 

Mer information om nycklar och cylindrar