Det som behövs är rätt skötsel: lås din cylinder utan problem

Det som behövs är rätt skötsel: lås din cylinder utan problem

För felfri låsning ska du läsa våra skötseltips för cylindrar. 

  • Montera inte dörrcylindern med våld.
  • Tänk på att cylinderutstickningen av säkerhetsskäl får vara max. 3 mm över dörrbeslaget (enl. DIN).
  • Använd helst inbrottssäkra dörrbeslag.
  • Öppna och stäng låset endast med oskadda nycklar.
  • För alltid in nyckeln till anslaget.
  • Vrid aldrig runt nyckeln våldsamt.
  • Öppna dörren med dörrhandtaget, inte genom att dra i den vridna nyckeln.
  • Låt inte nyckeln sitta permanent i låset, det belastar cylindern.
  • Sköt cylindern då och då med ABUS skötselspray PS88. Använd inte olja!

Mer information om nycklar och cylindrar