Checklista hushåll – för ett säkrare och ett olycksfritt hem

Vår checklista för ett säkrare hem visar hur du kan minimera olycksrisken inom de egna fyra väggarna eftersom de flesta olyckorna sker i hushållet. Med följande tips kan du minimera potentiella olyckshärdar.

Säkerhet genom ordning

Ordning gör allt enklare och säkrare. Ordning innebär: Allt har sin egen plats. I korridorer, passager och på trappor bildar hinkar, kvastar eller andra föremål snubblingsställen. Man kan skada sig på spetsar och vassa föremål som saxar och knivar om de bärs lösa i klädernas fickor.

Arbetskläder

Bär ändamålsenliga kläder på arbetet. Vida ärmar och lösa förklädesband kan fångas in i dörrhandtag och möbler. Välsittande skor med platta klackar och sandaler med hälrem ger foten ett bra fäste. Händerna skyddas av lämpliga handskar vid kontakt med frätande ämnen, under trädgårdsarbetet och vid arbeten med vatten. Man kan skada sig på spetsar och vassa föremål som saxar och knivar om de bärs lösa i klädernas fickor.

Golv, mattor och trappor

Man kan glida på lösa löpare och fotavstrykare. Därför måste de sitta fast på golvet eller säkras med gummiunderlag. Golvvårdsprodukter ska vara lämpliga för vederbörande golv. Olämpliga underhållsmedel, t.ex. bonvax på stengolv, gör golvet halkigt. Man kan snubbla på anliggande kanter på mattor eller trappmattor, om de inte är korrekt monterade. Även avlagda föremål i hallar, passager och på trappor bildar snubblingsställen.

Stegar och fotsteg

Fallolyckor inträffar ofta om olämpliga klättringshjälpmedel används som stolar och bord. För att nå upp till högt belägna ställen måste det därför i alla hushåll finnas stegar (hem- och fotstegsstegar) och fotsteg tillgängliga.

Kontakt med elström

Trasiga elektriska apparater, uttag, brytare och anslutningskabel får inte användas. Mixer, kaffekvarnar, juicepressar, torktumlare och andra apparater med delar som rör sig snabbt, som man kan skada sig på, får inte öppnas förrän de rörliga delarna står stilla. Skarvstickproppar (så kallad dubbel stickpropp) är farliga och därför förbjudna. Bara vägguttag för flera väggar eller bordsväggutag får användas. Överlämna alltid ändringar och reparationer på elektriska anläggningar och nyinstallationer till en fackman. Mixtra inte själv!

Kontakt med gas

Gasapparater får bara användas om inte mer gas kan strömma ut när flamman slocknar. Överlämna alltid underhåll och reparation av apparater och ledningar till en fackman. Om det luktar gas, öppna fönster, stäng alla spärrkranar och manövrera inga elektriska brytare. Gnistor kan utlösa en explosion!

Kontakt med farliga ämnen

På originalkärlen upplyser säkerhetsanvisningar och symboler om innehållets farlighet. Syror, alkalier, bensin, sprit och andra farliga ämnen får därför inte hällas in i dryckesflaskor, eftersom svåra hälsoskador kan förorsakas vid förväxlingar.

Förebyggande av bränder

Använd grilltändare när du tänder eld i grillen! Genom bensin eller sprit kan lätt en låga sätta kläder eller gardiner i brand. Släck aldrig brinnande fett i pannan med vatten (explosionsrisk!). Försök att kväva elden med grytlocket eller en bomullsbit (handduk, filt). Arbeta helst i det fria med fläckborttagningsmedel och thinner (ångor är brännbara!). Var försiktig vid hantering av spraydosor. De kan explodera vid uppvärmning.
Tveka inte att ringa brandkåren om en brand inte direkt kan släckas med hjälp av brandsläckningsspray eller en brandsläckare. Undvik också att branden sprids på grund av dragluft.

Motorgräsklippare

Använd bara motorgräsklippare med kontrollmärken! Läs och beakta bruksanvisningen! Arbeta aldrig utan gräsuppsamlare eller stenskydd! Ta bort stenar eller andra främmande föremål innan du klippen gräset! Bär stadiga skor med halkfria profilsulor när du klipper gräset! Lyft aldrig gräsklipparen när den kör (vänta tills knivarna står stilla)! Dra ut elkontakten eller ta bort tändstiften vid rengörings- och underhållsarbeten! Beakta nätkabeln vid gräsklippning med elgräsklippare!

Källa: Federal ersättningsfond vid olyckor Rheinland-Pfalz

Mer information om olycksskydd

Cykelsäkerhet

Hur hittar jag rätt cykelhjälm? Vad måste man tänka på när man köper en cykelhjälm? Här finns en översikt.

mer

Barnsäkerhet

I Sverige skadas ca 10 000 barn om året i cykelolyckor. Med enkla säkerhetsåtgärder kan du höja skyddet för dina barn.

mer

Lastsäkerhet

Den som i Sverige transporterar varor som inte är tillräckligt säkrade riskerar böter. Här kan du läsa viktiga fakta om lastsäkerhet.

mer