Säkerhet för barn – i hemmet och på vägen!

Farorna lurar överallt - dock uppfattas de inte ofta som en riskpunkt, eftersom det handlar om alldagliga saker som omkringliggande förlängningskablar eller den ikopplade hårfönen i badrummet. Därför gäller det att identifiera och eliminera dessa faror för att ge ett större skydd – inte bara för barnen.

Därvidlag hjälper ofta enkla åtgärder och ändringar i beteendet. Till detta räknas att städa undan farliga föremål efter användning, installera skydd på vägguttag eller montering av låsbara fönsterhandtag, så att barn inte utan vidare kan öppna fönstret.

Se till så att barnen är tillräckligt skyddade även utanför huset – på så sätt är t.ex. en cykelhjälm "plikt" vid cykling, eftersom den tydligt kan minska risken för en skallskada.

Mer information om barnsäkerhet

Checklistor

Gör ditt hem säkert för barn. Här hittar du checklistor med viktiga punkter för mer säkerhet.

mer

Mer rådgivningsinformation om olycksskydd