Cykelsäkerhet

Vem riskerar gärna liv och lem? Särskilt barn springer oftare och är anvisade till effektiva skydd. Men även vuxna och äldre människor, som är ute och cyklar, har inte inbyggt deformationsskydd. Därför bör cyklister generellt cykla med hjälm, såväl när du tränar på cykeln eller MTB, även vid cykling i vardagen, till exempel när du cyklar till kontoret eller för att handla.

Studier visar att 85 procent av alla cykelolyckor slutar med skallskador och att dessa till viss del blir bestående skador. Men, ca. 80 procent av dessa skador skulle kunna undvikas, nämligen genom att bära en cykelhjälm.

Cykelhjälmar är i dag tekniskt mogna, bekväma att bära och framför allt eleganta och trendiga. De finns för alla åldersgrupper och målgrupper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vad ska man tänka på vid köpet och när man använder cykelhjälmar?

 • En hjälm måste passa. Vi rekommenderar att du köper cykelhjälmen i fackhandeln med professionell rådgivning, eftersom endast en hjälm, som sitter perfekt och som inte trycker, även gärna kommer att bäras. I fackhandeln kan man i lugn och ro prova ut hjälparna och fackhandlaren är utbildad för att ställa in dem så att de passar.
 • Hjälmen ska vara välanpassad och vara tillförlitligt inställd under lång tid. Bra justeringssystem gör detta spel möjligt.
 • En bra ventilation med talrika luftin- och utgångar sörjer för en behaglig bärkomfort.
 • Det skyddande insektsnätet får – särskilt på barnhjälmar – inte saknas.
 • Många reflexer och integrerade bak- och/eller blinkande lampor ger extra säkerhet för ett ytterligare plus i mörkret.
 • (Kind-)remmarna ska vara mjuka och hudvänliga.
 • Bra hjälmar baseras för det mesta på InMold-processer. Därvidlag svetsas skal och hartsskum samman med varandra till en höghållfast hjälmkropp. Säkerheten vid mekanisk inverkan (eventuellt vid ett fall på ett spetsigt föremål) ligger betydligt högre än vid hjälmar som bara är klistrade. InMold-hjälmar är dessutom mycket lättare och hållbarare.
 • Beakta kontrollmärken med Europanormen DIN EN 1078 (CE) 
 • Om du skulle erbjudas en hjälm utan kontrollmärken, håll dina fingrar borta från dem.
 • Ta med dig ditt barn vid köpet, så att denne kan leta upp och prova ut hjälmen. Bara om barnet tycker om hjälmen och om den sitter perfekt kommer barnet gärna och utan diskussion att ta på sig den
 • Hjälmar får bara bäras under cykling, rullskidåkning och liknande sportarter. Hjälmen får aldrig behållas på under lek, t.ex. på lekplatser eller klätterställningar. Faran är annars för stor att barn blir hängande och stryps av justeringsbandet.
 • En hjälm skyddar bara en gång. Efter ett fall, en olycka eller svår kollision har den uppfyllt sin uppgift och måste ersättas.
 • Vuxna och föräldrar är barnens förebilder. Därför bör du föregå med gott exempel och bära en hjälp på varje tur.

En cykelhjälm är livförsäkringen för en cyklist

Eligt en studie utförd av de Tyska försäkringsbolagens forskning om olyckor (Unfallforschung der Versicherer, UDV) från september 2015 om cyklistens säkerhet vid en krock med en personbil visar att:

 • Cyklister är mer oskyddade än fotgängare. Faran, för att lida av en allvarlig skallskada efter en krock med en bil, är i allmänhet mycket högre för en cyklist än för fotgängare.
 • Mindre risk för barn. För barn är risken, att lida av en svår skallskada vid en bilolycka, mindre än för vuxna: De krockar för det mesta med den mjukare motorhuven i stället för vindrutan.
 • Framvagn ansvarig för svåra skador. Svårighetsgraden på skadan beror på hur fordonets front är utrustad. Genom en nödbromsassistent – ännu inte standardutrustning i nya fordon – med cyklistdetektering, som minskar kollisionshastighet med cirka 20 procent, kan exempelvis avsevärt minska risken.
 • Airbag minskar skaderisken. Om vindruteramen skyddas med en airbag är risken för en kroppsskada mindre.

Källa: Föreningen för den tyska försäkringsindustrin (GDV)

Så ska en cykelhjälm sitta

Cykelhjälm från ABUS

Cykelhjälmar © ABUS

Studier bekräftar gång på gång: Att bära cykelhjälm minskar avsevärt risken för huvudskador vid en cykelolycka. Det erkänner allt fler cyklister och tar på sig cykelhjälm – inte bara vid sport utan även i vardagen. De aktuella ABUS-hjälmarna utmärker sig särskilt genom kvalitativt material, modernaste produktionsförloppet och professionell design.

Till våra cykelhjälmar

Mer information om olycksskydd