Lastsäkring

För de flesta bilförare är det självklart: Att ta på sig säkerhetsbältet innan avfart. Den som inte gör det riskeras sin säkerhet och riskerar böter på upp till 2 500 kr. Detsamma gäller för lasten som transporteras i eller på bilen. Här riskerar föraren även sin hälsa och böter om denne inte har säkrat lasten korrekt.

Bättre informerad!

Visste du redan,

  • att ur en vanlig 1,5-liters PET-flaska, vid en frontalkrock med 50 km/h, kan bli en "projektil" med en genomslagskraft på ungefär ett och ett halvt ton?
  • att försäkringsskyddet är i riskzonen vid en olycka på grund av en säkring av lasten saknas eller är felaktig? För försäkringsbolaget finns det ibland en möjlighet, att hänvisa till grov vårdslöshet och därmed avslå skaderegleringen.

Mer rådgivningsinformation om olycksskydd