Säkerhetslexikon: Säkerhet när man är på väg

A | B C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

 
ABUS Level-system Utvärdering av enskilda produkter utifrån säkerhet (75 %), komfort (20 %) och design (5 %)
   
Ansluta Säkra motorcykeln i ett fast och högt föremål
   
Automatfunktion Automatisk stängning av låset utan nyckel
   
Automatisk låsmekanism Automatisk stängning av låset utan nyckel
   
Automatlås Självlåsande lås, t.ex. Steel-O-Flex 800
   
Automatstängning Stängningsenhet med självlåsningsmekanism
   
Avskräckning Fordon och föremål som är tydligt skyddade avskräcker potentiella tjuvar
 
Bandspännare Inställningsmekanism för hjälmar
   
Bandsystem Inställningsmekanism för hjälmar
   
Basskydd se Grundskydd
   
Blickvinkel Synfält
   
Bräckjärn se Kofot
   
Bultsax Stor avbitartång för att klippa stål
   
Bygeldiameter Bygelns tjocklek
   
Bygellås Lås med lång stålbygel
   
Bygelskydd Bygelns beklädnad, t.ex. vid skivlås som skydd mot brutala angrepp (bultsax) 
   
Bygelvidd Avstånd mellan bygelns båda insidor
 
Classification-system Indelning i ABUS säkerhetsprogram i tre säkerhetsklasser: Maximum, Extra, Standard 
   
CombiFlex Praktiskt kombinationslås med vajer för självinställning
   
Cykelförsäkringar Försäkring mot stöld och skador
 
Diskus Välkänd och klassisk form på ABUS-hänglås i serien "Diskus"
   
Dragbelastning Kontrollmetod
   
Draghållfasthet Motstånd i ton före låset kan dras i sönder
   
Dragmotstånd Motstånd i ton före låset kan dras i sönder
   
Drylex-stoppning Innerstoppning i hjälmar
   
Dubbelregelkonstruktion Särskild skyddsåtgärd hos bygellås mot vridning och att bygeln dras ut på båda sidorna 
   
Dyrkning Intelligent uppbrytningsmetod 
 
Ennyckelsystem En nyckel till olika produkter, t.ex. kedja och bygellås
   
EXTRA-Classe-cylinder Gropcylinder med vändbar nyckel
 
Frekvens Rapporterade stölder omräknat på 100 000 invånare
   
Fäste Säker transportmöjlighet
 
Granit Beteckning på högkvalitativa produktserier, t.ex. bygellås
   
Grundskydd Mekaniskt grundskydd mot enkla uppbrytningsmetoder
 
Härdning Särskilt materialskydd mot brutala attacker på produktens utsida 
 
IMTEC Högkvalitativ bearbetningsmetod av cykelhjälmar  
   
Inre skal Stötabsorberande hjälmskal
   
Isspray Övervinningsmetod vid bygellås. Var uppmärksam på isspraytestade produkter!
 
Kabellås Lås med stålkabel
   
Kedjelås se Låskedjekombination
   
KLICKfix-fäste Patenterat fästessystem för nycklar och väskor
   
Klipptest Kontrollmetod, simulerar en bultsax
   
Kodkort Används för att identifiera en nyckel
   
Kofot Tungt brytjärn som används vid uppbrytningsmetoden "uppbrytning"
   
Kompletteringsnyckel Kopia av en nyckel  
   
Kontrollaboratorium se Testlaboratorium
   
Korrosionsskydd Skyddsåtgärd mot rostbildning
   
Kraftcellteknik Patenterat spärrelement hos högkvalitativa bygellås, t.ex. ABUS Granit X-Plus 
   
Kullåsning Spärrelement hos kvalitetscykel- eller -hänglås, t.ex. ABUS Granit
   
Köldtest Kontrollmetod vid extrema temperaturer
 
Långbygellås Lås med lång stålbygel 
   
Lås Allmänt begrepp för säkringar
   
Lås-/bagagehållarkombination Transportmöjlighet inklusive lås för montering på cykeln
   
Lås-/kedjekombination Säkring bestående av kedja och hänglås
   
Låskropp Låsets skyddade låsningselement
   
Låsmekanism Cylindrar har olika många låsmekanismer, det regleras i standarder, t.ex. DIN
 
Manipulation Kringgå låscylinderns skydd
   
Micro-Shell-hårdskal Dekorskal hos cykelhjälmar
   
Monteringsanvisning Bruksanvisning med detaljerade monteringsanvisningar
 
Nackskydd Lågt liggande underkant på hjälmar i nackområdet  
   
Nop-Tex-material Lättskött väskmaterial
   
Nyckelhålsskydd Skyddar mot att smuts tränger in i låsmekanismen
   
Nyckelprofil Nyckelns kontur
   
Nyckelsäkerhet se Säkerhetskort
 
Pluscylinder  Särskild skivcylinder som skydd mot dyrkning. Används i huvudsak i högkvalitativa cykellås och hänglås
 
Quick-safe Inställningsmekanism för hjälmar
 
Ramhållare Hållare för montering på ramar
   
Ramlås Säkring som monteras direkt på cykelns bakre ram
   
Rem En hjälms inställningsbara remsystem
   
Ringlås Kabellås
   
Rörformad cylinder Enkel rundcylinder till prisvärda cykelprodukter
 
Sexkantskedjor Förhöjd säkerhet tack vare fasade länkar
   
Sifferlås Lås med sifferkombination
   
Skivcylinder Högkvalitativ låscylinder, särskilt mot dyrkning
   
Skivlås Skydda cykeln genom att blockera bromsskivan
   
Skärmotstånd Testmetod för genomklippning
   
Skötselspray ABUS skötselmedel till låscylindrar
   
Slagtest Kontrollmetod, simulerar en tung hammare
   
Snäpplås se Automatstängning
   
Snäppskydd under haka Inställningsmekanism för hjälmar
   
Spiralkabellås Kabellås med spiraleffekt
   
Steel-O-Flex Kabellås med härdade stålhylsor
   
Stålhylsor Härdat kabelskydd hos Steel-O-Flex-lås
   
Svängbygellås se Ramlås
   
System för att justera huvudring Inställningsmekanism för hjälmar
   
Säkerhetskodkort se Kodkort 
   
Sågtest Testmetod på bygellås
 
Testinstitut Kontrollinstitutioner
   
Testlaboratorium Brutala och intelligenta uppbrytningssituationer simuleras
   
Tex-KF-hållare Klick-Fix-hållare med tygremsfäste
   
Tidsmotstånd Produktens effektivitet beroende på uppbrytningsmetod
   
Tinningsskydd Djupt gående underkant i tinningsområdet på barnhjälmar
   
Tygrem Fastsättningsband hos Tex-KF-hållare 
   
TÜV Technischer Überwachungsverein (Tysklands tekniska övervakningsförening) (kontrollinstitut)
 
Underkantsskydd Rep- och stötskydd på cykelhjälmar
   
Universalbagagehållare UGH 02 – hållarsystem till bygel-, kabel- och Steel-O-Flex-lås 
   
Uppborrningskydd Ytterligare skydd mot att borra upp cylindern
   
Uppbrytningsmetoder Den vanligaste metoden är uppklippning
   
Uppklarningskvot Antal uppklarade stölder
 
Vridhållfasthet Låsets motstånd mot vridning
   
Väggankare Fast förankrad öglekonstruktion för att säkra cyklar  
   
Vändbar nyckel Nyckel med kulformade gropar, inga vassa kanter
 
X-pluscylinder Specialskivcylinder för högkvalitativa cykellås och hänglås
 
Öglekabel Kabel för komponentsäkring
   
Öglervajer Kabel för komponentsäkring