Säkerhetslexikon: Videoövervakningsteknik

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö  

   
AES Automatic Electronic Shutter: gör det möjligt att anpassa kameran till olika ljusstyrkor med hjälp av inställningsbara exponeringstider 
   
AGC Automatic Gain Control: förstärker videosignalnivån för att utjämna dåliga belysningsförhållande 
   
AI Auto Iris: anpassar automatiskt bländaröppningen till de rådande ljusförhållandena 
   
ATM Engelsk term för bankomat (Automatic Teller Machine). Som en del av övervakningen av diskar eller banklokaler kan ATM-data visas på inspelningsapparatens videobild från respektive kamera med hjälp av POS-funktionen 
   
AWB Automatic White Balance: anpassar kamerans färgtemperatur till inställningsplatsens belysningsförhållande 
   
BLC Back Light Compensation: Flyttar mätpunkten för AES ljusreglering från bildens mittpunkt till kanterna för att kompensera för olika ljusvärden i bilden 
   
CCTV Closed Circuit Television: vedertaget begrepp för videoövervakning 
   
CIF Common Intermediate Format: ursprungligen tänkt att användas för att räkna om från PAL- till NTSC-standard. CIF motsvarar en videoupplösning på 352 x 288 pixlar, 2 CIF är 704 x 288 pixlar, 4 CIF är 704 x 576 pixlar 
   
D1 Bestämd upplösning: 720 x 576 bildpunkter 
   
DNR Digital Noise Reduction: vid dåliga ljusförhållanden uppstår ett högre bildbrus när AGC används. Med hjälp av 3D- och 2D-funktionen hos DNR-kameror undertrycks det här bildbruset 
   
DSP Digital Signal Processor: här görs bearbetningen av den analoga bilden och bildkorrigeringsfunktionerna (t.ex. AGC, AES, AWB, BLC)
   
DynDNS resp. DDNS Dynamisk Domain-Name-Server-post: nätverkstjänst som administrerar och uppdaterar IP-adresser åt sina klienter i en databas 
   
ELC Electric Light Control: annan beteckning för AES
   
ePTZ Electronic Pan Tilt Zoom: funktion i megapixelkameror för digital inzoomning och svängning/lutning i bild 
   
fps Frames Per Second: enheter för antalet bilder som spelas in av kameror eller inspelare 
   
FTP File Transfer Protocol: nätverksprotokoll för filöverföring 
   
H.264 Standard för högeffektiv komprimering av videosignaler, även kallad MPEG-4 AVC 
   
IP-skyddsklasser Beskriver enheters skyddsgrad utifrån inträngande externa föremål och fukt
   
IR-LED Infraröd-LED (Light Emitting Diode): används för diskret eller halvdiskret belysning framför kameran när det är mörkt 
 
Kompositvideo/CVBS Färg-, bild-, släck- och synkroniseringssignal: standard inom färgvideoöverföring, även kallad "composite-signal" 
   
Lux Måttenhet för ljusstyrka: solstrålar på sommaren har en ljusstyrka på 120 000 Lux, månljus (fullmåne) 500 – 1000 Lux 
   
MPEG-4 Komprimeringsmetod, föregångare till H.264
   
NAS Network Attached Storage: datalagring på en nätverksenhet 
   
NTP Network Time Protocol: standard för att synkronisera klockor i datorsystem via paketbaserade kommunikationsnät 
   
OSD On Screen Display: bekväm menyvisning och manövrering via display 
   
PIP Picture In Picture: funktion hos monitorer för att visa en bild i en bild 
   
POE Power Over Ethernet: funktion i nätverkskameror som möjliggör strömförsörjning via nätverkskabeln 
   
POP Picture Over Picture: en bild visas över en annan bild 
   
POS Point Of Sale: Inom ramen för videoövervakning av kassaområden integreras ofta de så kallade POS-data (kassadata) i videobilden för att det ska gå att kontrollera vad som händer i kassan genom att jämföra videobild och data 
   
PTZ Pan Tilt Zoom: svänga, luta, zooma 
   
RTPS Real Time Streaming Protocol: protokoll för mobil dataöverföring till mobiltelefon eller smartphone 
   
VGA Bestämd upplösning hos nätverkskameror: 640 x 480 bildpunkter
   
WDR Wide Dynamic Range: Utjämnar kraftiga skillnader vad gäller kontrast och ljusstyrka i bilden. Bilden belyses då flera gånger med olika exoneringstider. Den totala bilden sätts samman av områdena när de är optimalt belysta