Säkerhet för ditt företag – varför ska ett företag vara skyddat?

Den som effektivt vill skydda sitt företag måste förhindra obehörig åtkomst till objekt och vissa lokaler. Mekaniska säkringar och larmanläggningar förhindrar resp. upptäcker en våldsam attack, videoövervakning håller koll på händelsen och levererar värdefulla bevis. Med hjälp av låssystem eller åtkomstkontrollsystem kan obehöriga personer även under normal drift uteslutas från vissa områden.

För oftast är ett företag inte en homogen byggnad, utan den består av olika områden och avdelningar, som har olika krav på säkerhet och åtkomst. En låsanordning eller ett system för åtkomstkontroll ger företagaren många möjligheter att exakt fastställa åtkomsten till företaget och inuti företaget och på så sätt begränsa riskerna. På så sätt kan man definiera vem som har tillträde var. Med hjälp av ett elektronisk system kan åtkomsten även fastställas beroende på datum och klockslag.

System för åtkomstkontroll kan även kopplas till larmanläggningar eller elektroniska komponenter som hissar, jalusier eller elektroniska portar och byggas ut till ett vettigt och bekvämt säkerhetssystem. Tillsammans med videoövervakning är det alltså möjligt att avsevärt öka säkerheten i företaget, och etablera ett användarvänligt system som även gärna accepteras av de anställda.

Mer information om skydd för företag

IT-säkerhet

I 2013 anmäldes ca 50 000 fall av datastöld och industrispionage i Sverige och trenden är ökande. Vår rådgivare tipsar dig om hur du kan skydda dina data och ditt IT-system effektivt.

mer

Medarbetarövervakning

Stölder som begås av oärliga medarbetare kostar årligen miljarder för Svenska företag. Reducera inventeringsdifferenser och sänk förlusterna som beror på bedrägeri och ...

mer

Stöld

Stöld inom företaget drabbar alla: detaljhandeln, men även lager, verkstäder och kontor. Vi visar hur du identifierar svaga punkter och skyddar dig med hjälp av videoövervakning.

mer

Produktion och utveckling

Övervakningskameror från ABUS hjälper till att automatisera och övervaka processer. Spara personal och minska spillet.

mer

Arbetssäkerhet

Videoövervakning höjer säkerheten på arbetsplatsen och bidrar till att förebygga olyckor. Tack vare intelligenta övervakningssystem går det att reagera snabbare i nödfall.

mer

Containersäkerhet

Många fraktcontainrar och containrar för havstransport är inte tillräckligt stöldskyddade. Särskilda lås skyddar mot obehörigt tillträde!

mer

Service- och larmcentraler

Larmanläggningar får inte vara direktkopplade till polis eller brandkår. Vi informerar om de viktigaste kriterierna för att välja rätt larmcentralsleverantör.

mer

Logistik

Läs mer om hur du optimerar din logistik med hjälp av videoteknik. Övervakningskameror är idealiska medhjälpare för att skydda dina egendomar och produkter mot skador och stöld.

mer

ABUS-produkter som skyddar ditt företag