Snabb reaktion tack vare intelligent övervakningssystem

Högkvalitativa system förenar rörelsedetektering och programmerbara larmreaktioner. Övervakningskameror utlöser ett automatisk larm, om en personen beträder ett riksområde som till exempel apparaterna svängområde eller lagret med farliga ämnen.

Videoövervakningsteknik: Ett bidrag till förebyggande av olyckor och arbetssäkerhet

Videoövervakning skyddar inte bara materiella värden, utan kan även öka säkerheten på arbetsplatsen och bidra till förebyggande av olyckor. Den ständiga observationen med lämpliga övervakningskameror underlättar kontrollen av maskiner och anläggningar för funktionsduglighet och identifieringen av riskkällor, t.ex. ett skydd som saknas på en skärkniv eller öppenliggande strömledningar.

En kamera möjliggör dessutom inblicken i områden med dålig sikt och behållare som silos och tankar. Den korrekta identifieringen av kamerans installationsplats, live-bilden från situationen och det automatiska larmet genom övervakningssystemet påskyndar lokaliseringen och räddningen av en person i nöd.

Fallstudier: Risksituationer på byggnaden

Fallstudier: Risksituationer på byggnaden

Byggnadsplatser är alltid även riksområden. Videoövervakning ger i detta sammanhang ett värdefullt bidrag till förebyggande av olyckor och uppklarande av orsakerna till olyckor. På så sätt kan depåer med farliga ämnen, byggmaskiner, svängområdet för grävmaskiner och kranar osv. övervakas med videokameror. I händelse av en skada kan då försäkringsfrågor snabbt och effektivt klaras upp – bar byggnadsarbetaren en hjälp och säkerhetsskor vid tidpunkten för händelsen? Hur inträffade olyckan och vem är skyldig? Hållbara bilder från övervakningskameror kan besvara alla dessa frågor.

ABUS-produkter för att förbättra arbetssäkerheten

  • Säkra åtkomsten ytterliga till farliga områden med larm, t.ex. genom att använda rörelsedetektorer.
  • Hälsan hos dina anställda är värdefull: Brandskydd med brandvarnare från ABUS.