Stöldskydd för utlandscontainers, fraktcontainers och byggnadscontainers

Oavsett om det är en transportlösning för varor, som transporteras via sjövägen, eller som mobil förvaringsplats, t.ex. för däck i verkstäder: Utlandscontainers och fraktcontainers finns i många branscher och hyser ofta enorma värden. Dock är de flesta containers strukturellt utformade för att endast skydda varorna, och inte för att skydda för stöld. Speciella lås (t.ex.  containerlås Granit från ABUS) ger optimalt skydd, eftersom de skyddar känsliga ställen på containern från att öppnas med våld.

Perfekt skydd för containrar med hjälp av den mekaniska extra låsanordningen containerlås Granit

ABUS-lösning skyddar containerns dörr över hela bredden. Eftersom regeln kan monteras på insidan, kan denna inte attackeras. För att ge största möjliga stabilitet, svetsas regeln på containerdörrens insida - detta ger enorma säkerhetsreserver. Bultarna för att regla upp pansarregeln säkras genom ett högkvalitativt hänglås (t.ex. ABUS Granit) som täcks av en skyddskåpa av stål. På så sätt är det näst intill omöjligt att manipulera låset. Om flera containers ska säkras, kan motsvarande hänglås anordnas så att det bara krävs en nyckel för alla containrar.