Skydda det väsentliga: Dina uppgifter och ditt IT-system

Åtgärder för enbart IT-säkerhet (brandväggar och antivirus-program) ger inte ett tillräckligt skydd för dina data. Datatjuvar är sällan klassiska datahackers. Allt oftare kommer känslig data genom illojala medarbetare, inkräktare eller genom stöld av databärare i fel händer.

Det är inte bara din expertis som står på spel utan ditt företag lider även av en avsevärd imageförlust, om det skulle bli känt att datan om dina kunder inte är säkra hos dig. Installera därför en kombination av starkt mekaniskt skydd och elektronisk säkring (med larmanläggning och videoövervakning) för ett effektivt skydd mot denna form av ekonomisk brottslighet.

Klassiska former av datatjuvar och industrispionage

Enligt officiella siffror drabbades 8 procent av alla företag av stöld och industrispionage under de senaste tre åren. Företagskonsulten Ernst & Young utgår dock från ett mycket högre mörkertal och uppskattar att det förekommer datastölden i alla möjliga former i nästan alla medelstora företag.

Typiska former av datastölder är:

 • Utfrågning och insamling av data via telefon
 • Överföring av företagsdata på privata USB-stickor
 • Anställda bränner CD-skivor
 • Kopiering och fotografering av viktiga underlag

Datastöld via inbrottstjuv

Datastöld via inbrottstjuv

Inbrottstjuvar, som tränger in på kontor, har ofta siktet inställt på den värdefulla IT-utrustningen på ett företag: Datorer och notebooks är enkla att stjäla och få pengar för. Vad som händer med datan från de stulna datorerna och hårddiskarna kan inte längre kontrolleras. Denna fara underskattas för det mesta, eftersom kontorets utrustning visserligen är försäkrad och datorerna är skyddade med lösenord, men datan som följde med stölden kommer att lämnas ut, så snart som tjuven enkelt har knäckt lösenordet med verktyg som finns tillgängliga på internet.

Spionage genom oärliga tjänsteleverantörer

Spionage genom oärliga tjänsteleverantörer

Även en fara för ditt företag: Tjänsteleverantörer som går ut och in i ditt företag. Städhjälp och hantverkare får ofta omfattande tillträde till rum som övriga anställa nekas, exempelvis VD:ns kontor. Om en av dessa personer utvecklar kriminell energi, uppfyller denne ideala krav: Denne kan ostört rota bland dokument, sålla och kopiera data.

Vad göra? – Sex tips för att öka IT-säkerheten

 1. Medvetandegör dina medarbetare
  Datasäkerhet är en uppgift för ledningen. Förklara vikten av en noggrann hantering av data för dina anställda.
   
 2. Fastställ exakt medarbetarnas rättigheter
  Alla medarbetare behöver inte åtkomst till ditt kundkartotek, artikeldatabasen eller din CRM. Och alla måste inte kunna göra allt där. Fastställ exakt, vem som får göra vad.
   
 3. Eliminera sårbarheter på datorn
  USB-anslutningar och CD-brännare missbrukas ofta för otillåten kopiering av data. Begränsa befogenheterna till det mest väsentliga. Även uppladdning av data från datorn till internet bör begränsas.
   
 4. Kontrollera dina företagslokaler med videoövervakning
  Ha alltid ditt kontor under uppsikt och kontrollera på så sätt vad som sker på ditt kontor och vid dina kopiatorer på kvällarna. Beakta dock ovillkorligen de rättsliga ramvillkoren för videoövervakning.
   
 5. Tilldela åtkomsträttigheter
  Med låsanordningar (mekaniska och elektroniska) kan du bestämma vem som får gå in i vilka rum. Bara en bör ha en "huvudnyckel": företagsledaren.
   
 6. Säkra ditt kontor elektroniskt och mekaniskt
  Starkt mekaniskt skydd i kombination med en larmanläggning och ett videosystem ger maximal säkerhet för ditt företag och din data. 

ABUS-produkter för IT-säkerhet