Optimera din logistik med videoövervakning

Videosystem ska inte längre tänkas bort i lager och logistik: Övervakningskameror är den perfekta hjälparen vid skydd av magasinerade sakvärden för skador, svinn och stöld.

De möjliggör dessutom övervakningen av lastramper och billyftar för att genom externa personer förhindra stölder, men även kunna ingripa i rätt tid vid olyckor. Kamerasystem används dessutom för processövervakning på leveransvägar eller förpackningsanläggningar.

Lagerkontroll via videoövervakning

Lagerkontroll via videoövervakning

Finns det ännu tillräckligt med varor i lagret? När gjordes det senaste uttaget från lagret? Med hjälp av videoövervakning kan du kontrollera lagerbehållningen och jämföra med ditt ekonomisystem. Börjar en viss varugrupp att ta slut, fastän ekonomisystemet uppvisar ett högre bestånd? Bokades bara en ringa mängd bort, men mer togs bort? Genom att stämma av och leta efter datum resp. lagrets transaktionsdata kan du komma orimligheter på spåret och optimera din lagerhållning.

Fortlöpande paketspårning

Fortlöpande paketspårning

Vid paketspårning är övergångar som lastramper ofta kritiska områden. Den fullständiga videodokumentationen av ett pakets transport från förpackningslinjen över paketets löpande band till överlämnandet till speditionen är därför ditt ess i ärmen, för att få klarhet vid skador, garantifall eller varor som har gått förlorade. På så sätt kan du effektivt bearbeta regressfordran från kunder, och vid konflikter bevisa att ett paket var oskadat när det lämnade din logistik.

Intelligent programmering tillåter att ljusbarriärer eller streckkodssystem bindas in i videosystemet samt att ansluta den med logistikens programvara. På så sätt uppstår system med mervärde för den som är ansvarig för lagret och logistiker.

ABUS-produkter för övervakning a logistikprocessen

  • Letar du efter en videoövervakning för din packningslinje? ABUS har lösningen, t.ex. med IP kameror.
  • Inspelningssystem i varje storleksordning: ABUS erbjuder ett unikt sortiment i området för professionella videoövervakningsinspelare och monitorer.