Övervakning av medarbetare minskar förluster

Allt fler företagare blir bestulna av oärliga medarbetare. Den globala stöldbarometern 2009 (en studie av det brittiska Centre for Retail Research) uppskattar att bara skadorna som har orsakats av oärliga medarbetare uppgår till knappt 5 miljarder euro. Det är inte bara handeln som berörs, utan alla företag.

Med ett videosystem från ABUS i din affär eller i din drift kan du minska förluster som uppstår genom rån, inventariedifferens, varusvinn samt skador som uppstår via bedrägeri och förskingring.

Skydda din företagsegendom

Skydda din företagsegendom

I kontorsbyggnader eller administrativa distrikt finns ofta även programvara och värdefulla möbler förutom känslig data. Man är mindre uppmärksam över saker som inte tillhör en själv: Vid kontakt med dyra kontorsapparater som skrivare, scanner, kopiator eller datorer kan vårdslöshet, slarv eller ren avsikt leda till dyra skador eller irriterande industriolyckor. Videoövervakning sörjer för att medarbetarna (eller även gästerna) att vara mer försiktig i kontakt med resurserna.

Överbevisa dina medarbetare

Överbevisa dina medarbetare

Förtroende betyder allt – även när medarbetare ska anställas. I slutändan är de anställda i kassorna härskarinna eller härskare över dagskassor och kontanta pengar. Tyvärr förekommer det upprepade gånger att svarta får ur personalen skamlöst utnyttjar ditt förtroende och förbättrar sin lön via kassabedrägeri – vilket skadar dig.

 
Moderna videosystem kan integrera kassadata i videobilden och har ett vaksamt öga på kassaregistret. På så sätt upphör ingrepp i kassan eller felaktig bongning omedelbart. Till exempel Domekameror är lämpliga för denna typ av övervakning.

Tips: Håll även uppsikt över servicen med videoövervakning

Det finns alltid klagomål om dålig service. Är det tillräckligt bortstädat eller står det skräp överallt? Har stolar redan ställts upp fastän det finns gäster som fortfarande äter? Hur förhåller sig nya medarbetare mot gästerna? Blir det rökpauser fastän restaurangen är full? Ett videoövervakningssystem kommer i framtiden att besvara alla dessa frågor. Du kan förbättra din service med övervakningsteknik. En strömlinjeformad lösning för din dagliga verksamhet: Med super-mini-domekamera hämtar du bilden över gästrummet till skärmen på all-in-one-digitalinspelaren – platsbesparande och effektivt. På så sätt kan du med en blickvinkel på 160° direkt se om borden är lediga och kan instruera din personalen.

Arbetsgivarens upplysningsplikt

Videoövervakning på arbetsplatsen är ett känsligt ämne på grund av intrånget i medarbetarens personliga rättigheter. Som arbetsgivare är du därför skyldig från att inhämta ett godkännande för videoövervakningen från företagsnämnden och informera dina medarbetare om den aktiv videoövervakning i ditt företag.