Förbättra din produktion och utveckling med videoövervakning

Flest anställda arbetar i ett företags produktionsavdelning och här står även de flesta och värdefullaste maskinerna och anläggningarna. Varje produktionsledare kan bekräfta, hur dyra stillestånd – utlösta genom felfunktioner eller olyckor – kan bli.

Videokameror kan ge både en överblick över avdelningen, och integreras i produktionsanläggningarna för att övervaka processerna på platsen för händelserna. På så sätt kan du ingripa och reagera i god tid. Ur analysen från videoinspelningarna framgår användbara tillvägagångssätt för att optimera processerna i produktionen och att göra dem stabilare och säkrare.

Med hjälp av videoövervakning har du även koll på serietester och utvecklingsprocesser. På så sätt kan t.ex. tillståndet hos försökskaniner i ett sömnlaboratorium, eller vid medicinska studier övervakas dygnet runt och bedömas i rätt tid.

Processoptimering tack vare innovativ videohantering

Processoptimering tack vare innovativ videohantering

I anslutning med innovativ videohanteringsprogramvara erbjudet ett övervakningssystem olika automatiseringsfunktioner. Den reagerar exempelvis med larm och programmerade scheman självständigt på händelserna – utan att maskinen måste ingripa. Om fyllnivån i en tank uppnår ett kritiskt märke, triggas en ventil direkt och en förutbestämd reaktion initieras, exempelvis informeras en anställd eller en detektor löser ut.

Kameror direkt i händelsernas centrum

Ett användningsområde för standardkameror är t.ex. den enkla övervakningen av produktionslinjen, transport- eller paketband.

För detaljövervakning av maskinen och anläggningen i den löpande driften är speciella mini- och kretskortskameror, som kan byggas in direkt i anläggningen, lämpliga. De mäter bara ett fåtal centimeter, levererar dock inspelningar i jämförbar kvalitet med "stora" kameror.

Optimera din utvecklingsprocess

Videoövervakning säkrar även den materiella kvaliteten på utvecklingsmiljön: Begränsade råvaror, värdefulla apparater och delresultat skyddas tillförlitligt från stöld eller manipulering. På så sätt kan videoövervakning bidra till att ihållande öka kvalitet, ekonomisk användning av dyra utvecklingar och att hålla nivån som har uppnåtts.

Kameror är alltid klarvakna

Kameror är alltid klarvakna

Till skillnad från en människa blir en kamera inte trött – alla detaljer fångas permanent. Att betrakta inspelningen kan ske i snabb rörelse (t.ex. industriell framställning av bakteriekulturer, kraschtester i biltillverkningsbranschen) eller även i slow motion (t.ex. orsaksforskning för felfunktion av en gripanordning).
Inspelning av arbets- och utvecklingssteg underlättar en fortlöpande dokumentation och analyser samt av felkällor och framsteg. Detta uppnås särskilt effektivt med den styrbara sväng-lutning-kameror.

För att i detalj spela in processer är kretskortskameror särskilt lämpliga, som genom sin lilla storlek kan integreras direkt i experimentella designer.