Särskilt säker övervakning genom larmcentraler

Om du vill skydda företagets tillgångar dygnet runt rekommenderar vi att du kopplar upp din larm- och videoövervakningsanläggning till en 24-timmars-kontrollcentral. De anställda kan bedöma komplexa situationer och förbereda lämpliga skydds- och räddningsåtgärder.

Typiska insatser av larmcentraler

Uppkoppling av larmanläggningar

Uppkopplingen av larmanläggningar föreskrivs i vissa skadeförsäkringar, för att säkerställa ett särskilt snabbt ingripande i larmfall. Även om försäkringen inte föreskriver någon uppkoppling, kan uppkopplingen till en nödcentral vara vettigt för ett företag.

Uppkoppling av videoövervakning (videofjärrövervakning)

Videofjärrövervakningen genom en nödcentral möjliggör den direkta, visuella översynen av objekten. Redan vid misstanken om en fara kan en adekvat avvärjande reaktion lösas ut från styrcentralen.

Funktionskontroller av tekniska anläggningar

En ytterligare service från nödcentralerna är fjärrstyrningen av tekniska anläggningar som kylanläggningar, värmesystem eller hissar vars bortfall har kritiska följder som kan äventyra människor.

Vad är en nödcentral?

I en nödcentral = nöd- och servicelarmcentral (kort: NSL) registreras röstmeddelanden från automatiska val- och meddelandeapparater (AWAG) och protokoll från automatiska val- och överföringsapparater (AWUG) och bearbetas av anställd säkerhetspersonal i larmcentralen. I allvarliga fall underrättar insatsstyrkan exempelvis polisen eller brandkåren.

Kriterier för att välja leverantör av larmcentralen

Det finns många leverantörer av nödcentraler. Kriterier för att välja leverantör av larmcentralen kan vara:

Har leverantören en central i regionen?

Redan för små företag är detta ett viktigt kriterium. Du bör diskutera säkerhetskonceptet med leverantören och dennes säkerhetsfackman, och specificera tjänsten noga.

Vilken hjälp väntar i ett larmfall?

Om du bara vill få meddelande av polisen eller brandkåren, kommer eventuellt en annan leverantör i fråga för dig, än om du vill ha ett ingripande av en säkerhetsvakt.

Vilka anläggningar vill du koppla upp till larmcentralen?

Leverantörer omsätter olika uppkopplingsmöjligheter. Förutom larmuppkopplingen är det i många fall vettigt med videofjärrövervakning. Om du vill satsa på IP-videoövervakning, bör din leverantör stödja IP-uppkoppling.

ABUS-produkter för uppkoppling till en nödcentral