Minska stölderna i företaget med videoövervakning

Varje år stjäls varor för manga miljoner kronor i Sverige. Tjuvar slår till i lager, på produktionsställen och kontor. Om man betänker den låga uppklarningskvoten av stöldbrott och den höga andelen återfallsförbrytare är fördelen med en detaljerad övervakning med chansen att identifiera gärningsmän ganska uppenbar.

Stöld är ett problem för alla företag

Stöld är ett problem för alla företag © iStockphoto.com / tunart

Moderna tjuvar tar allt som inte sitter fast. Inget företag är säkert för stöld, eftersom – även tack vare många möjligheter med internet – en köpare kan hittas för nästan alla produkter.

Skador för miljarder genom varusvinn © ABUS

Skador för miljoner genom varusvinn

En stor andel av inventariedifferen i detaljhandeln kan härledas till stölder. Medarbetare och leverantörer har den enklaste tillgången till varor på lagret och lastningsområdena. Videoövervakning erbjuder här fördelar som mörkerseendet med infraröd-belysning (IR), som urskiljer var som händer på lagret eller på lastrampen även när det är helt mörkt. Med den modernaste rörelsedetekteringen i övervakningskamerorna uppnår du ett heltäckande runtomskydd i avlägsna områden.

Skydda effektivt med videoövervakning

Skydda effektivt med videoövervakning © ABUS

Videoövervakning skyddar inte mot stöld i sig. Givetvis avskräcker upplysningen direkt många potentiella gärningsmän, särskilt tillfällighetskriminella, som gärna snabbt tar med sig något. Och: När det faktiskt handlar om stöld, kan upptagning från din videoövervakning tjäna som bevismedel och möjliggöra identifieringen av gärningsmannen.

Säkra kritiska områden

När en övervakningslösning ska installeras har kamerans rätta placering en avgörande betydelse. Därför bör ovillkorligen ett videosystem planeras och monteras av ett specialistföretag. Ta särskild hänsyn till dessa platser i företaget för kamerans installation:

 • Entré- och utgångsområde för kunder
 • Kassaområde eller områden där man kommer i kontakt med pengar
 • Personal- och leverantörsingångar
 • Lagerområden och deras ingångar och utgångar

Fem tips för att minska stölder

 1. Analysera kritiska områden:
  Tjuvar slår helst till där de om möjligt obemärkt kan göra ett byte.
 2. Håll uppsikt över alla områden i företaget:
  För det mesta står försäljningen i fokus, dock kan man stjäla mycket från kontor och produktion.
 3. Medvetandegör alla medarbetare:
  Diskutera ämnet vid företagsevenemang, ge klara (lagligt skyddade) anvisningar för kontakt med tjuvar
 4. Utnyttja videoövervakning för bevissäkring:
  Övervaka din butik i enlighet med de rättsliga bestämmelserna.
 5. Vid problem:
  Koppla tidigt in polisen och anmäl konsekvent stölder.

Butiktjuvarnas knep

Traditionellt låter tjuvarna i butiken saker "följa med". De döljer tjuvgodset i sina kläder, i barnvagnar eller i förpackningarna på andra artiklar. Med videoövervakning från ABUS kan du upptäcka dessa typiska tricks:

Tricket med kassakvittot

Ett kvitto som en annan kund har lämnat kvar tas med. sedan går tjuven in i butiken, tar varan ur hyllan och lämnar tillbaka den tillsammans med kvittot till kassan.

Reklamationstricket

En kund köpen en apparat, går nästa dag tillbaka till affären, tar där samma apparat ur hylla, reklamerar den och tar emot återbetalat belopp.

ABUS-produkter för stöldskydd i företaget