Videoövervakning har många möjligheter

Större säkerhet för din affär, din egendom och din familj – vill du också ha det? Vill du klara upp eller förhindra stölder och övervaka vem som kommer in och går ut ur din lokaler? Ska produktionen optimeras i ditt företag och du lever efter möjligheter för processdokumentation? Är du intresserad av videoteknik men tycker att det verkar för komplicerat, och framför allt för dyrt, att installera ett övervakningssystem?
Låt dig inspireras av våra fallstudier och se själv hur ABUS-videokameror och inspelningssystem kan används enkelt, konstnadseffektivt och flexibelt för alla slags projekt.

Forskning och vetenskap

Forskning och vetenskap

Ett bioteknologiskt laboratorium arbetar på en metod för industriell uppfödning av bakteriekulturer. Den experimentella designen i flera serier ska jämföra inflytandet av olika kultursubstrat och miljöförhållanden som temperatur och luftfuktighet med varandra. Videokameror registrerar kulturer med enbildstagning. Med hjälp av bilderna kan forskaren utvärdera, vilka förutsättningar som är optimala för bakteriernas tillväxt och hur länge enskilda utvecklingsfaser varar. 

Företagets parkeringsplats

Företagets parkeringsplats

Kunder och medarbetare i ett företag klagar upprepade gånger över avsiktliga skador på deras parkerade bilar, som har skett på ljusan dag under deras vistelse i företaget. En väl synlig videoövervakning kastade redan efter kort tid ljus över missdådaren. Ytterligare incidenter har inte inträffat sedan dess. 

Butik

Butik

I ett mycket välbesökt apotek i närheten av centralstationen försvann det alltid avsevärda mängder av högkvalitativ kosmetika och parfym. Medarbetarna kunde inte heller hålla en fullständig överblick från sina kassaområden på grund av den aldrig sinande strömmen av kunder, så att affärsledningen beslutade att inrätta en videoövervakningsanläggning. Alla kassörer har nu en videobild från bestämda områden av säljytan i sin kassadisplay framför sig, så att de under arbetet alltid kan kasta en blick på personerna i butiken. Videoinspelningen spelas in på digitalinspelaren och utvärderas varje dag. Butiksstölder visas direkt på displayen och har markant gått tillbaka sedan videoövervakning infördes.

Medelstora varuhus

Medelstora varuhus

En välkänd bedrägerigrupp i staden besökte med regelbundna intervaller det lokala varuhuset i en residensstad och trakasserade de anställda. Under ett verbalt missbruk som störde säljarna, stal de andra varor från hyllorna och försvann. Tack vare nya kameror med autofokus och zoom kan säkerhetstjänsten identifiera bedragarna när de kommer in i varuhuset, och få dem med motsvarande eftertryck att lämna säljytan. 

Snabbrestaurang

Snabbrestaurang

Medarbetarna på en liten snabbmatsrestaurang växlar mellan disken, där gästerna betjänas, köket, där de förbereder maten och diskar. Ofta väntade gästerna på servicepersonalen vid disken och lämnade missnöjda lokalen eftersom ingen dök upp. Klagomål över ostädade bord var alltid på dagsordningen. En prisvärd videoövervakning från ABUS löste problemet: Medarbetarna kunde under sitt arbete i köket följa händelserna i gästrummet vid baren, i sittgruppen, i entrén och utanför toaletten. På så sätt kommer varje kund omgående att tillfrågas om dennes önskemål och finner en trevlig miljö för att inta sin måltid.

Hästpensionat

Hästpensionat

En som driver ett hyrstall, själv en hängiven hobbyfilmare, installerade i videokameror i boxarna och på gårdsplanen. För honom handlade det inte bara om att övervaka terrängen och skydda från oönskad beträdelse, utan även om att ge hästägaren inblick i sina älsklingars vardag. Via stallets egen videoserver kan ägaren om denne vill välja live-övervakning – och det till och med på vägen via app på sin smartphone. På så sätt kan denne alltid se, att hästarna mår bra – en modern service, som är mycket uppskattad i ridstallet och som skapar förtroende.

Och vilket exempel passar för din situation?

Rådgör med en godkänd ABUS-installatör i din närhet. Vi skulle glädja oss över att få presentera ditt projekt på dessa sidor efter framgångsrik realisering!

ABUS-produkter för videoövervakning

Mer rådgivningsinformation om videoövervakning