Sänk inventeringsdifferenser och stölder i detaljhandeln © ABUS

Förbättra vinsten i din butik – med videoövervakning

Varje år lider den svenska detaljhandeln av förluster pga ca 40000 stölder och snatterier. Videoövervakning avskräcker och förhindrar brott av tillfällighetstjuvar, som tar till mottot "Tillfället gör tjuven". Videoövervakning stöder live-observationer,och sörjer för uppklarande och bevismaterial – oavsett om det är i kassan, i försäljningsområdet, på lagret eller utomhus.

De känsliga punkterna för en butik

De känsliga punkterna för en butik

Ingång och utgång

Observera vid in- och utgången vad en person har med sig när de kommer in och lämnar butiken. Använd dessutom kameror som har en avskräckande effekt på tjuvarna. Trevliga bieffekter av videoövervakning: Videoanalys hjälper dig att fastställa rusningstiderna i din butik och att anpassa personalplaneringen.

Försäljningsområdet

I detta områden slår tjuvarna oftast till, därför bör du installera tyngdpunkten av din videoövervakning här. Tänk på: Snattarna stjäl framför allt små och dyra produkter som kosmetika, parfym, rakblad och DVD- och CD-skivor.

Kassaområdet

Fokus nr. 2 är kassaområdet. Det här är platsen för manipulationer av alla slag, t.ex. kassastölder, bedrägeri och uttag av låga avgifter. Kontanterna i kassan gör kassaområdet särskilt utsatt för brutala överfall.

Lagret

I denna del av en affär finns ofta illojala medarbetare och tjänsteleverantörer. Övervaka målinriktat leverantörs- och personalingången samt områden som är intressanta för tjuvar, som till exempel tomglaslager och värdefulla varulager.

Utomhusområdet

Säkerhet börjar redan från dörren. Entréområdet, skyltfönstret, parkeringsplatsen eller lastytorna framför lagret tillhör lika mycket objektet som rummen i inomhus. Av denna anledning bör du använda professionell videoövervakning även utomhus för att bekämpa och förebygga våld, stöld och vandalism.

Är din butik verkligen säker?

Du bör överväga videoövervakning om du håller med om mer än tre av följande punkter:

  1. Jag har hög trafik i min butik.
  2. Vid min senaste inventering hade jag oförklarligt höga differenser.
  3. Jag hittar alltid tomma förpackningar i min butik.
  4. Jag har inte tillräckligt många anställda för att noggrannare kunna observera misstänkta kunder och tjänsteleverantörer.
  5. Varor levereras av flera olika chaufförer som har tillgång till mitt lager.
  6. Jag handlar med värdefulla saker.

Det "ärliga"-tillägget i arbetsbetyget

Innan du anställer en medarbetare (som tidigare har arbetat i handeln), kontrollera om det står en upplysning som denna i arbetsbetyget: "Han/hon var alltid ärlig." Om denna upplysning saknas i arbetsintyget från handeln rekommenderas försiktighet.

ABUS-produkter för videoövervakning i detaljhandeln

  • Få en överblick över vad som händer: Digitalinspelare spelar in på från 4 upp till 32 kanaler samtidigt
  • Diskret och robust: Domekameror för runtomblick
  • Live-övervakning i butiken: motorstyrda PTZ-Kameror

Fler användningsområden för videoövervakning