Videoövervakning i restauranger och hotellbranschen © sxc.hu / eallenpoe

Videoövervakning i restauranger och hotellbranschen

Enligt inofficiella studier lider krögare av enorma förluster på tre till tio procent av den totala omsättningen på grund av livsmedelsstölder. Därtill kommer skador genom vandalism och överfall. Förutom den ekonomiska förlusten måste krögare ofta ta itu med oförklarliga incidenter: Vem tog med sig kappan från garderoben? Vem påbörjade faktiskt bråket eller slagsmålet i dörren eller vid disken? Har gästen verkligen väntat för länge på sin mat? Frågeställningar som dessa kommer upp nästan dagligen och videoövervakning hjälper till att hitta meningsfulla svar och att undvika skador.

Dessa sex områden bör skyddas med videoteknik

Dessa sex områden bör skyddas med videoteknik

Entréområdet

Identifiera ansikten med HD-kameror som är praktiskt placerade vid dörren. På så sätt har du alltid kontroll över vem som kommer in och går ut, och kan vid incidenter visa upp övertygande inspelningar av de misstänkta personerna. Identifiera objudna gäster på ett tidigt stadium för att inte ens släppa in dem i lokalen.

Garderob

Entréområdet och garderoben står alltid i centrum för konflikter. Här ger videoövervakning otvetydiga bevis. Oavsett om säkerhetspersonalen har anklagats orättvist vid dörren eller stöldbrott: Videobilder klarar upp alla oklarheter och levererar entydigt bevismaterial.

Serveringsställen

Dina besökare ska trivas och känna sig säkra i dina lokaler. Dock lurar även farorna på serveringsställena som exempelvis våld genom härjande gäster eller stölder av sluga bondfångare. Använd videoövervakning även för att målinriktat styra och optimera din service.

Sanitära anläggningar

Våldshandlingar, misshandel och narkotikarelaterad brottslighet äger ofta rum i sanitära anläggningar. Undvik dessa med målinriktad övervakning framför tvättrum och skydda dessa mot skador genom vandalism.

Lager

Lager- och förrådsrum i restaurangerna behöver en ökad säkerhet. Anledningen är uppenbar eftersom värdefulla och dyra varor, som till exempel högkvalitativa delikatesser och viner, ofta förvaras här.

Utomhusområdet

I utomhusområdet är företagets egendom som till exempel möbler, dekoration, skyltar eller affischstativ ofta obevakade och oskyddade. Även om stolar är ihopställda och fastkedjade på kvällarna: Fyllon, vandaler och upprorsmakare hittar ofta en ventil för sina aggressioner i dessa föremål.

ABUS-produkter för videoövervakning i restauranger

Fler användningsområden för videoövervakning