Videoövervakning för nattklubbar och live-klubbar

Videoövervakning möjliggör en omfattande bevissäkring och ger därigenom säkerhet i många ansvarsfrågor samt i kontakten med gäster, personal, eller polisen.

Fördelar

Live-överföring och inspelning

Modern videoövervakning stödjer, som ett extra vaksamt öga, personalen på plats och möjliggör en omfattande bevissäkring. Detta möjliggör inte bara en smidig affärsprocess, utan ger dessutom säkerhet i många ansvarsfrågor samt i kontakten med gäster, personal, eller polis:

  • Undvik sak- och personskador genom snabba insatser
  • Förstärkt säkerhetskänsla med en kombination av säkerhetspersonal och videoövervakning
  • Bevissäkring i skadefall för försäkring och till stöd för polisutredningar
  • Effektiv avskräckning genom den synliga upplysningen "Videoövervakning"
  • Personidentifiering för ett nödvändigt "portförbud"
  • Sänk personalkostnaderna genom mobil live-videoövervakning
  • Lägre försäkringspremier genom sänkt säkerhetsrisk
  • Utvärdera feststämningen genom publikens reaktioner

Användningsområde
Referens

ABUS-produkter för att skydda nattklubbar

Rättslig information

Beakta lagstiftningen och regelverket när videoövervakningen installeras.

Fler användningsområden för videoövervakning