Videoövervakning från ABUS löser problem

Beslutet att installera övervakning tas ofta efter en obehaglig incident. Försvinner det hela tiden varor från din affär eller hotar våld känslan av personlig säkerhet uppstår önskan om mer skydd med hjälp av videoövervakning.

Optimal säkerhet fås med ett övervakningssystem som är noga anpassat utifrån problemen på plats. Då tjänar du inte bara på att saker kan klaras upp, utan även på att potentiella brottslingar avskräcks. Och om det skulle hända något hjälper systemet dig att hålla överblicken och snabbt tillkalla hjälp.

Videosystem lämpar sig exempelvis också för övervakning av automatiserade produktionsprocesser eller paketspårning i försörjningskedjor och är till stor hjälp vid processoptimering och kvalitetssäkring.

I de här situationerna hjälper videoövervakning

Stöld

Om det hela tiden försvinner varor från din affär eller ditt lager eller om det finns stora inventeringsdifferenser behöver du videoövervakning för att förebygga och klara upp ...

mer

Vandalism

Frustrerade, alkoholpåverkade ungdomar med aggressionspotential eller flaskor med färgspray – robust videoövervakning skyddar din egendom mot att förstöras och vandaliseras.

mer

Processoptimering

Övervaka processen under tillverkningen, optimera automatiska förlopp och leveransprocesser. Med videoövervakning blir ditt företag effektivare och säkrare.

mer

Tekniska utmaningar

Dåligt väder, oöverskådlig terräng, extrema kontraster eller för lite ljus? Med särskilda tekniska funktioner och tillbehör får du övervakningsbilder med fantastisk kvalitet.

mer

ABUS-produkter för videoövervakning

Mer rådgivningsinformation om videoövervakning