Bemästra komplexa processer effektivt med videoövervakning

Särskilt industriföretag tjänar på att använda specialiserade videolösningar i produktionen för att öka intäkterna och sänka kostnaderna. Produktions- och leveransprocesser övervakas beträffande effektivitet och säkerhet, oärliga medarbetare kan inte längre låta oövervakade varor "försvinna", milstolpar i innovationsprocessen dokumenteras i försökslaboratorier. Både standardkameror och specialkameror som t.ex. kamouflerade kameror eller miniatyrkameror är lämpliga för den här typen av användning.

Tydliga bilder för att producera goda resultat

Tydliga bilder för att producera goda resultat

Optiska sensorer används på många ställen där maskiner ska styras och regleras. Om det även ska göras kvalitativa uttalanden förutom ja/nej är det bra att ha videoövervakning. Att minimera avfall och undvika processavbrott höjer effektiviteten. Kameror med rörelsedetektering kan höja arbetssäkerheten genom att övervaka riskområdet och direkt skicka en varning så snart personal utsätts för en risk p.g.a. maskinen.

För att montera videoövervakning direkt i maskinen används
vanligen mycket små kretskortskameror (BxH ca 33x33 mm) vars bildkvalitet är helt jämförbar med de "stora" kamerornas.

Se var ett paket faktisk är

Se var ett paket faktisk är

Paket- och kurirtjänster i Tyskland hanterar årligen fler än två miljarder försändelser. Det kräver minimala felkvoter och entydig leveransspårning. Varje garantifall eller regressanspråk kostar pengar. Därför registreras och övervakas alla försändelser som kommer in på distributionscentraler, sorteringsanläggningar och mellanförvaringar.

Visuell kontroll via video huruvida en varuförsändelse har åkt igenom anläggningen kompletterar informationen från streckkoder och läsanordningar. Särskilt när incidenter undersöks är det en stor fördel. Oberoende av om det förekommer tekniska problem under sorteringen, fel varor skickas med transporten eller det förekommer stölder i anläggningen – videobevisning ger klarhet.

ABUS-produkter för processoptimering med videoövervakning

Ytterligare problem