Skydda dig mot stöld och inbrott

Skydda dig mot stöld och inbrott

Enligt polisstatistik genomförs de flesta stölderna av förövare som tar tillfället i akt. Tjuven utnyttjar ett oövervakat ögonblick till sin fördel. Utan fungerande skydd, t.ex. med hjälp av videoövervakning, går det oftast inte att få tag i förövarna – och utredning i efterhand är nästan omöjligt.
Uppklarningskvoten för stölder är låg och den höga andelen återfallsförbrytare visar tydligt hur ett genomtänkt övervakningssystem kan betala sig om det spelar in eller avskräcker tjuven redan vid det första försöket.

Skydda ditt hem och ditt företag

Skydda ditt hem och ditt företag

Enligt brottsstatistik från polisen 2010 har antalet inbrott (och därmed inbrottsstölder) ökat igen.

Om privata värdesaker stjäls från lägenheten, utrustning från lagret eller konfidentiell information från utvecklingsavdelningen innebär det stora ekonomiska skador. Och även om inbrottstjuven endast får tag i små byten innebär det stora psykologiska skador. Boende och medarbetare känner sig inte längre säkra där inbrottet begicks. Effekten på mående, livskvalitet och engagemang på arbetsplatsen ska inte underskattas och uppföljningskostnaderna kan överstiga de materiella skadorna.

Sänk inventeringsdifferensen och varusvinnet

Sänk inventeringsdifferensen och varusvinnet

I försäljningsområdet och på varulager går kunder, medarbetare och leverantörer in och ut. Här går det oftast inte att installera mekaniska skyddssystem utan att störa handlingsupplevelsen eller det dagliga arbetet. Därför ökar antalet snatterier och stölder som begås av personalen. Följden är inventeringsdifferenser som beror på att varor fattas och leder till märkbar sänkning av företagets vinst.

Dessutom visar statistik att i videoövervakade affärer och lagerlokaler sjunker antalet stölder – och därigenom de ekonomiska förlusterna – märkbart.

Skydda dina anläggningsmaskiner och din fordonsflotta

Skydda dina anläggningsmaskiner och din fordonsflotta

Fordon och anläggningsmaskiner som ställs utomhus är lätta byten för smarta tjuvar. Företagsbilar och lastbilar stjäls direkt på företags parkeringsplatser, parkerade personbilar körs iväg från bilhandlaren och maskiner på byggarbetsplatser hämtas enkelt på natten. Inte ens fordon parkerade på inhägnade områden är säkra.

Investera därför i videoövervakning av utomhusytorna med effektiva dag-/nattkameror från ABUS.

ABUS-produkter för att klara upp stölder med hjälp av videoövervakning

Skyddar området utomhus

Övervakning av butiker