Besvärliga väderförhållanden – det är inga problem för ABUS kameror

Besvärliga väderförhållanden – det är inga problem för ABUS kameror

Om du vill använda övervakningskameror i ett oskyddat område utomhus måste tekniken framför allt klara av väderpåfrestningar. Fukt från regn och snö, låga temperaturer vid frost och kyla och ugnsvarm hetta vid direkt solstrålning på sommaren. ABUS har en passande lösning för alla extremer och alla väder. Oberoende av om det är en standardkamera för användning utomhus, en kompaktkamera med allvädersskydd eller en vattentät kamera för användning under vatten kommer din videoövervakning att fungera även vid svåra miljöförhållanden.

Hög regnskyddsfaktor för kameror

För att skydda kameror mot vatten kan du antingen använda vattentåliga kompaktkameror eller en separat vädertålig kåpa. En fläkt- och uppvärmningsanordning som valbart redan finns monterade hjälper till att förhindra att det bildas imma på skyddsglaset och kondensvatten i den vädertåliga kåpan.

Var alltid uppmärksam på IP-skyddsklassen. IP står för International Protection och består av två siffror. Den första siffran står för skydd mot damm och den andra för skydd mot väder. I oskyddad utomhusområden bör du minst välja en kamera med skyddsklass 6 mot vatten vilket betyder att den är skyddad mot kraftiga vattenstrålar. Därigenom är kameran skyddad på bästa sätt även vid kraftig nederbörd och regn från alla riktningar (t.ex. vid kraftig blåst). Modeller med märkning 7 eller 8 behöver du bara om kameran även ska kunna användas tillfälligt eller permanent under vatten.

Användning vid väder och vind

Användning vid väder och vind

Skyddad mot damm på linsen

IP-kapslingsklassen hjälper även vid klassificeringen i skyddsklassen mot damm vilket går att utläsa med den första siffran. Alla ABUS kameror som kan användas utomhus har den maximala skyddsklassen, 6, vilket innebär absolut dammtäthet. Det innebär att inte ens de mista dammkornen kan tränga in i kameran och sätta sig på linsen eller bildenheten, något som skulle påverka bildkvaliteten negativt. Skydd mot damm är även viktig inomhus om man måste räkna med ökad dammbelastning, t.ex. i produktionshallar.

Extra värme mot frostskador

Kyla gör att många tekniska enheter får problem. Om man måste räkna med temperaturer en bra bit under -10°C på användningsplatsen rekommenderar vi att en uppvärmningsbar vädertålig kåpa används. I det här höljet reglerar en termostat den idealiska driftstemperaturen och sätter vid behov på den integrerade värmeanordningen. Den valbara fläkten gör att varmluften fördelas jämnt och förhindrar att det bildas imma på frontrutan så att bilderna alltid hålls skarpa.

Avskärmad från solen

Stark, direkt solstrålning uppifrån kan värma upp kamerorna och påverka tekniken negativt. Utomhuskameror och vädertåliga kåpor från ABUS har standardmässigt ljust lackerade solskyddstak som håller värmestrålningen borta från kamerakroppen. I VdS-certifierade, vädertåliga kåpor är kontakten mellan kamera och huslock t.o.m. helt bortkopplad så att ingen värme överförs till kameran.

ABUS-produkter för videoövervakning vid dåligt väder

Ytterligare tekniska utmaningar