Användning i svår terräng

Användning i svår terräng

Vill du övervaka stora, oöverskådliga ytor eller hela objekt som stora tomter, grönområden, parkeringsplatser eller hela företagsbyggnaden? När man planerar videoövervakning dyker det upp många frågor: Hur många kameror behövs? Kan en kamera även övervaka ett större område? Syns det tillräckligt mycket detaljer i alla blickvinklar?
ABUS kan erbjuda skräddarsydda lösningar som uppfyller dina krav för alla ytor och objekt som ska övervakas.

Stort avstånd till det övervakade objektet

Stort avstånd till det övervakade objektet

Om du är tvungen att installera kameran på relativt stort avstånd till objektet som ska övervakas, t.ex. vid infarten till en parkeringsplats, behöver du en kamera med teleobjektiv som är anpassad för stora avstånd.

Om du istället vill växla över från en helhetsbild av hela parkeringsplatsen till detaljvisning, t.ex. för att kontrollera en registreringsskylt, finns det kameror med zoomobjektiv. Zoomen kan styras med mjukvaran eller inspelaren. Ett ytterligare alternativ för att se fler detaljer är att använda megapixelkameror. Den högre upplösningen gör det möjligt att digitalt zooma in på intressanta bilddelar utan att kvaliteten försämras märkbart.

Olika avstånd i övervakningsområdet

Olika avstånd i övervakningsområdet

Händer det ofta att bilar och personer i området som övervakas står på olika positioner i kamerans registreringsområde och därför ses från olika avstånd? Du vill alltid få maximal detaljrikedom, oberoende av om det är precis framför entrédörren eller långt borta vid inkörningsporten. ABUS har tagit fram autofokuskameror för just det här användningsområdet. Autofokusen fokuserar alltid på det objekt i övervakningsområdet som är närmst kameran.

Ett exempel: Kameran fokuserar på en besökargrupp vid inkörningsporten som är längre bort. Nu kommer en person från höger in i övervakningsområdet vid entrédörren. Direkt fokuseras på den personen, så att det blir en skarp bild.

Kameran som ser runt hörn

Kameran som ser runt hörn

Vill du täcka två fasadområden samtidigt med bara en kamera eller övervaka både objekt som är nära och långt bort? Då ska du välja en modell från ABUS Speeddome-serie. Speeddomekameror har zoomobjektiv och autofokus och missar inga detaljer, inte ens på stora avstånd.

Om den är monterad i ett hörn kan en sväng- och lutningsbar domekamera övervaka flera ytor samtidigt. Programmera så kallade vaktturer (presets) för att fastställa inspelningen av terrängen. Det betyder att kameran följer ett antal fördefinierade positioner, men den kan även styras manuellt.

Ett prisvärt alternativ till en speeddome är ABUS sväng-/lutningsbara nätverkskameror vilka du kan köra till förprogrammerade presets. Det webbaserade användargränssnittet gör att det går att styra och se kamerariktningen via Internet – live och direkt i webbläsaren. 

ABUS-produkter för videoövervakning av svår terräng

  • Zoomkameror visar små detaljer tydligt och kan även styras via fjärrövervakning
  • Sväng-/lutningsbara kameror arbetar med vaktturer och kan styras med ett webbaserat användargränssnitt
  • Växelobjektiv gör att det går att förändra en kameras övervakningsområde 

Ytterligare tekniska utmaningar