Utmärkt bildkvalitet trots svåra ljusförhållanden

Utmärkt bildkvalitet trots svåra ljusförhållanden

Moderna kameror är ljuskänsligare än det mänskliga ögat. Med olika alternativ för elektronisk bildoptimering levererar dag-/nattkameror till och med bilder med synliga motiv tagna på natten i svartvitt läge. Kameror med extra känsliga sensorer och tilläggsfunktioner rekommenderas om objekten utsätts för extremt skiftande ljus eller om automatisk rörelsedetektering ska vara möjlig.

Elektronisk exponeringsutjämning vid kraftigt motljus

Elektronisk exponeringsutjämning vid kraftigt motljus

Kraftigt motljus påverkar övervakningsbildens kvalitet, t.ex. om kameran är riktad utåt från en byggnad mot dagsljuset. Den bländningen orsakar överbelysta bilder där det knappt går att se någonting. Den automatiska motregleringen gör dessutom att de delar av bilden som inte är direkt belysta av det bländande ljuset blir mörka och att det därför inte går att se något där heller.

En beprövad teknik för att ta bra bilder även i motljus är att använda kameror med WDR-funktion (Wide Dynamic Range). Med WDR separeras mörka och ljusa områden från varandra och båda bilderna tas med optimal exponering. Bilderna sammanfogas sedan elektroniskt till en jämnt exponerad bild.

Särskild bildenhet för utjämning av ljusstyrkan vid hög kontrast

På vissa platser utsätts kamerans synfält för ljusinfall som dels ändras konstant och dels är mycket varierande. Till exempel kan ljusinfallet snabbt ändras från mycket ljust till mycket mörkt p.g.a. solens position eller om en hallport öppnas eller stängs.

För situationer med stora ljuskontraster lämpar sig kameror med extra ljuskänsliga CCD-bildenheter (t.ex. Sony Effio) och känsligt regleringsbara chipsatser som snabbt anpassar sig till förändrad belysning och garanterar exakt, elektronisk bildoptimering. Så får du knivskarpa bilder även på natten.

Ett annat alternativ är att använda en kamera med Pixim-CMOS-sensor. Bildenheter med den här teknikern reglerar exponeringen i varje enskild pixel och utjämnar därigenom ljusstyrkan optimalt, särskilt vid starka kontraster, och ger därför bilder som är lätta att utvärdera.

Brusundertryckning för väl synliga detaljer vid svagt ljus

I skuggan från höga träd eller byggnader, på trånga bakgårdar eller infarter finns det ofta inte tillräckligt god belysning för att videobilderna ska bli skarpa, exempelvis under skymningen. Konsekvensen av det är kraftigt bildbrus i videoinspelningarna. Bruset gör det svårare att identifiera personer och påverkar den automatiska rörelsedetekteringen. Dessutom tar det upp onödigt mycket minnesplats på de anslutna inspelningsenheterna eftersom inspelaren tolkar bruset som bildinformation.

Lösningen på det här problemet är digital brusundertryckning (DNR eller den ännu bättre 3D DNR). Kameror med DNR-funktion har mycket känsliga filter som separerar bruset från den användbara bilden och levererar därför konstant tydliga och detaljerade bilder.

Det gör att du kan optimera din videobild

Växla från dagsljus till mörkerseende

Växla från dagsljus till mörkerseende

På natten tar de flesta kameror inte längre användbara bilder. Men när det blir mörkt växlar dag-/nattkameror automatiskt till svartvitt som är ljuskänsligare och ger bättre resultat än färgläget. Det automatiska IR-spärrfiltret som är monterat i dag-/nattkameror svänger bort från objektivet under nattdriften så att ljuset från de externa infraröda lamporna dessutom kan användas för nattbilder.
Det optimala valet för nattbilder kan även vara en IR-dag-/nattkamera där den infraröda belysningen redan är integrerad i form av IR-lysdioder. Se till att IR-belysningens räckvidd räcker för dina krav. Kameror med IR-lampor rekommenderas särskilt inomhus där det här helt mörkt på natten.

Här hittar du lösningar för bildoptimering

ABUS-produkter för övervakning vid problematiska ljusförhållanden

  • Dag-/nattkameror växlar automatiskt över till svartvitt läge vid lägre ljusstyrka
  • Kameror för utomhusbruk med inbyggda IR-lysdioder kan inte bara användas i alla väder, utan även på natten
  • Se även till att ha rätt objektiv: IR-varioobjektiv är kompatibla med infraröd belysning

Ytterligare tekniska utmaningar