Videoövervakning avskräcker vandaler

Videoövervakning avskräcker vandaler

Förstörda rutor, utdragna kablar eller fasader nedklottrade med graffiti är välkända följder av vandalism. Förövarnas aggressioner kan dock också leda till bränder, miljöbrott eller hemfridsbrott. Då riktar sin destruktivitet både mot offentliga miljöer och privat egendom.
Enligt polisstatistik rör det sig i huvudsak om unga gärningsmän, . Om den används på rätt sätt kan klar videobevisning leda till förebyggande åtgärder i den här gruppen och förhindra att de fortsätter sin brottsliga bana.

Vandaler och upprorsmakare skadar företag

Vandaler och upprorsmakare skadar företag

En företagsbyggnad blir snabbt måltavla för vandaler, och det inte bara på avlägsna industriområden. En ruta som går sönder när barn spelar fotboll är det minsta problemet. Det blir dramatiskt när ungdomar härjar urskiljningslöst, t.ex. på välkänt kaotiska dagar (t.ex. 1 maj) eller när deras favoritfotbollslag förlorar.
Stora inköpscentrum står idag ofta på öppna ytor – i praktiken en inbjudan för nattlig vandalism, för här åker sällan polispatruller förbi. Vissa brottslingar är idag inte längre rädda för att förstöra små butiker nära järnvägsstationer eller på andra platser med mycket folkliv. Vid inbrott i banker och företag med kontantkassa händer det ofta att inbrottstjuvar eller rånare tar ut sin frustration på byggnaden eller otillräckligt skyddade kameror om bytet inte blev tillräckligt stort.

Definition av vandalism

Med vandalism menar man destruktivitet. Vandalism är medveten, olaglig (resp. normbrytande) skadegörelse eller förstörelse av annans egendom där förstörelse är det enda syftet. Historiskt kommer ordet från folkgruppen Vandalerna. (...) Grégoire härledde vandalism från vandalerna, en tysk folkstam som år 455 besegrade den västromerska kejsaren Petronius Maximus, marscherade in i Rom och plundrade staden.

Källa: Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Vandalism; texten är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.

Vandalism på offentliga platser

Att kunna röra sig fritt på gator och torg utan att bli påhoppad är ett grundläggande behov för alla medborgare. Men anonymiteten på offentliga platser ger även potentiella vandaler stor frihet.

Hämnd på grannen

Vandalism stoppar inte vid tomtgränsen och grannfejder leder inte sällan till förstörda rabatter, demolerade trädgårdsskjul och liknande. Förebygg i god tid. Videoövervakning höjer säkerheten, inte bara mot materiella skador, utan är även olycksförebyggande och underlättar dokumentationen. Tänk på att du får övervaka din egen egendom, men inte grannens trädgård eller gatan framför ditt hus.

Vad gör man vid skador?

Vad ska du tänka på om du har en villaförsäkring? De flesta försäkringarna kontrollerar följande punkter:

  • Har din egendom skadats eller förstörts avsiktligt?
  • Har gärningsmannen tagit sig in på det försäkrade stället olagligt?

Dokumentera noggrant skadorna för din försäkring. Videoinspelningar med ABUS övervakningssystem eller bilder med din digitalkamera visar alla detaljer och ger bevis.

ABUS-produkter för videoövervakning som skydd mot vandalism

  • För att förhindra vandalism: Vandalsäkra domeformade utomhuskameror som har innanför liggande kabeldragning och sabotageskydd.
  • Digitalinspelare med larmfunktioner gör att vakttjänst eller polis informeras snabbt och kommer till platsen.
  • Robust tillbehör för din övervakning: Skyddskåpa som står emot våldspåverkan mycket länge.