ABUS affärsidé. Grundkoncept för vår verksamhet.

  • Vi är ett ägerlett, medelstort företag och präglas av kristna principer. Samtidigt respekterar vi att alla människor är unika samt kulturell mångfald. Det är oskiljbart från de värderingar vi står för.
  • Vi arbetar utifrån de värderingar som är viktiga för oss i kontakt med medarbetare, kunder, leverantörer och partner. Till det hör bl.a. ärlighet, öppenhet, pålitlighet och fairness. I centrum för vårt arbete står människan.
  • Vi respekterar alla oavsett kön, socialt eller nationellt ursprung, ålder, personliga uppfattningar, civilstånd, fysiska funktionsnedsättningar eller religion. För oss är varje människas värdighet och värde, i egenskap av Guds skapelse, okränkbar.
  • Vi värdesätter långsiktiga samarbeten med medarbetare och partners.
  • Vi sammanfogar marknadsanpassad flexibilitet och individuell prestationsförmåga med teamorienterade arbetsprocesser. Det kräver engagemang och eget ansvar från medarbetarna på alla nivåer och i alla processer.
  • Vi uppmuntrar unga talanger och utbildar aktivt.
  • Vår kommunikation är öppen. Samarbetet ska vara positivt för alla inblandade.
  • Vi säkerställer företagets ekonomiska framgång tack vare kundorienterat arbete på alla områden. Vi implementerar konsekvent vad användarna av våra produkter tycker är viktigt. Vi vill göra våra kunder imponerade.
  • Vi anpassar hela tiden vår organisation utifrån företagets uppgifter och utveckling. Vi är snabba och reagerar på förändringar på marknaden.
  • Vår företagsadress är i Tyskland. För att säkra den tyska aktiviteten upprätthålls och utökas utländska produktionsanläggningar. När vi fattar affärsbeslut tar vi hänsyn till samhälle och miljö.

Mer om varumärket ABUS