Innovativa säkerhetslösningar från ABUS. Sedan 1924.

Att den sloganen skulle höras över hela värden, det hade nog inte August Bremicker och hans söner räknat med när de 1924 i den lilla byn Volmarstein vid floden Ruhr tog de första stegen mot att starta en egen verksamhet och började tillverka de första hänglåsen. Från den dåvarande verksamheten i familjehemmets källare har det idag blivit en globalt arbetande företagsgrupp.

Outtröttligt engagemang, idérikedom, skicklighet och kunskap inom utveckling, tillverkning och försäljning var och är hörnstenarna för framgången hos familjeföretaget som drivs utifrån kristna värderingar och som i dag ägs av den tredje och fjärde generationen.

Sedan mer än 90 år tillverkas ABUS säkerhetslösningar utifrån mottot "säkerhet behöver kvalitet" på tre produktionsplatser i Tyskland och används på miljoner platser över hela världen.

Aktuella studier från ledande marknadsundersökningsinstitut bekräftar att ABUS har kunnat utöka den redan höga varumärkesmedvetenheten och med marginal är nummer ett när det gäller hemsäkerhet och mobil säkerhet.

ABUS tidslinje

1924 1938 1947 1949 1957 1958 1958 1960 1961 1970 1971 1975 1980 1980 1981 1984 1993 1994 1996 1999 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2014 2015

Mer om varumärket ABUS