Vattendetektorer skyddar mot vattenskador

Vattendetektorer från ABUS varnar boende redan vid små översvämningar så att de kan ingripa i rättan tid. En annan fördel med detektorer som är kopplade till en larmanläggning: även om vattnet tränger in från grannen då ingen är hemma, skickas ett meddelande till larmanläggningen så att åtgärder snabbt kan vidtas.