Secvest Trådlös Öppningsdetektor FSL (vit) (Artikelnummer FUMK50010W)

Vi rekommenderar uttryckligen att den här produkten installeras av en utbildad fackman.

Tillförlitlig larmgivning vid inbrott
Den trådlösa öppningsdetektorn detekterar och rapporterar obehörigt öppnande av dörrar och fönster med hjälp av en magnetkontakt. Vid en incident informerar den den trådlösa larmcentralen som därefter utlöser motsvarande inställda larm.

Detektering och rapportering
Produkten består av en varnare och en magnet. Dessa anbringas parallellt med varandra på den rörliga delen av fönstret eller dörren samt på fönster- resp. dörrkarmen. Varnaren löser ut så snart som avståndet mellan de två kontaktställena ökar genom att fönstret eller dörren öppnas. För att ett fönster ändå ska kunna vickas då magnetkontakten är sluten är även montering på undre fönsterkarmen möjlig.

Ännu mer skydd med trådbundna extra larmzoner
Den trådlösa öppningsdetektorn möjliggör vidare en ledningsdragning med extra varnare, som effektivt utvidgar inbrottsskyddet. Så kan varnaren exempelvis förbindas med en passiv glaskrossdetektor som kan sättas på fönsterrutan och detekterar om någon slår in fönstret. Den trådlösa öppningsdetektorn för Secvest trådlösa larmanläggning finns i färgerna vitt och brunt.

Allmänna nedladdningar:

Trådlös öppningsdetektor

De trådlösa öppningsdetektorerna Secvest är diskreta utbyggnadsenheter för ABUS trådlösa larmcentral. Det är magnetkontakter som skyddar dörrar och fönster. Om de öppnas av obehöriga registreras detta och den trådlösa larmcentralen aktiveras. ...
Fler intressanta produkter från kategorin Trådlös öppningsdetektor