Beröringsfri Nyckel (Artikelnummer FUBE50020)

  • Beröringsfri aktivering/avaktivering
  • Håll helt enkelt upp framför centralen eller manöverdelen
  • Ingen PIN-kod behövs

Beröringsfri Nyckel (Artikelnummer FUBE50020)

Vi rekommenderar uttryckligen att den här produkten installeras av en utbildad fackman.

Proximity-nyckeln är ett tillbehör för beröringsfri koppling av larmpaneler (aktivering/avaktivering) och ersätter kodinmatning. Nyckeln kan även användas för att öppna dörrar som har utrustats med Eycasa.

Enkel hantering
För att aktivera eller avaktivera håller man bara upp chippet framför panelen. Användaren behöver inte längre komma ihåg någon PIN-kod, vilket avsevärt underlättar arbetet med åtkomstbehörighet (autentisering) för anläggningen. Proximity-nyckeln används för att på ett enkelt och smidigt sätt aktivera och avaktivera ABUS-larmanläggningarna Secvest och Terxon.

Funktion
Med proximity-teknik överför spolen i nyckeln den aktuella koden när nyckeln närmar sig mottagarenheten. Användaren autentiseras praktiskt taget när han eller hon går förbi mottagaren – det är inte nödvändigt att ange en PIN-kod och nyckeln behöver inte dras genom en läsanordning. Proximity-nyckeln från spänningen som krävs för kodöverföringen från mottagarenhetens radiofält – nyckeln fungerar med andra ord utan eget batteri.

Installation och programmering
Chipnyckeln lärs in i larmpanelen. Programmeringen av åtkomstbehörighet görs sedan direkt på panelen.

Artikelnummer: FUBE50020
Färg: Svart
Mått: (HxD) 7,5x34 mm
Bredd: 34 mm
Höjd: 42.497 mm

Leveransomfattning:

  • 1x Proximity-nyckel
  • 1x Nyckelring

Allmänna nedladdningar:

Manöverdon och extrautrustning

Secvest har en bekväm manövrering. Aktivering och avaktivering sker enkelt med fjärrkontroll, knapp, PIN-kod, chipnyckel, nyckelomkopplare eller mobiltelefon. Svarssignal med talmeddelande, en optisk eller akustisk signal informerar direkt om anläggningens status. ...
Fler intressanta produkter från kategorin Manöverdon och extrautrustning