Secvest Trådlös Fjärrkontroll (Artikelnummer FUBE50014)

  • Användarvänlig fjärrkontroll med tydliga knappsymboler
  • Med funktionsknappar ”Aktivera”, ”Avaktivera” och ”Statusvisning”
  • 8 lysdioder för översiktlig visning och aktuell statusåterkoppling
  • Fritt programmerbar knapp tillgänglig (endast på Secvest trådlös larmanläggning)
  • Manuellt överfallslarm möjligt (endast på Secvest trådlös larmanläggning)
  • Använder en säker trådlös kommunikation till Secvest och Secvest Touch

Secvest Trådlös Fjärrkontroll (Artikelnummer FUBE50014)

Vi rekommenderar uttryckligen att den här produkten installeras av en utbildad fackman.

Bekväm manövrering med av larmcentralen
Den dubbelriktade trådlösa fjärrkontrollen är ett praktiskt tillbehör för manövrering av trådlösa larmanläggningar i Secvest-serien genom knapptryckning. Samtidigt kan anläggningens aktuella programmeringsstatus avläsas när som helst. Trådlös fjärrkontrollen är endast kmpatibel med FUAA50000.

Säker aktivering – lång räckvidd
Fjärrkontrollen är till för enkel aktivering och avaktivering av larmanläggningen från långt håll. Tack vare 8 integrerade lysdioder görs omedelbart en klar återkoppling via den ändrade systemstatusen. Sändarens räckvidd är ca 30 meter.

Snabb hjälp i nödsituationer
Vid samtidig nedtryckning av aktiverings- och avaktiveringsknappen utlöses ett överfallslarm. På så sätt skyddas förutom materiella värden även personer till liv, lem och hälsa.

Visning av tilläggsinformation
Med ett tryck på den tredje knappen hämtas viktig information om larmcentralens status (aktiv, inaktiv, internt aktiv, störning). Återkopplingen sker genast på fjärrkontrollen.

Användbara bekvämlighetsfunktioner
Den fjärde knappen kan programmeras fritt. Förutom den interna aktiveringen kan den användas för koppling av en utgång (t.ex. styrning av garageporten). Programmeringen av denna knapp utförs direkt på larmcentralen.

Säker trådlös kommunikation
Tillsammans med den trådlösa larmanläggningen Secvest och Secvest Touch är produkten skyddad mot så kallade replay-angrepp genom en säker trådlös kommunikation. Denna skyddsmetod mot manipulation av utomstående överträffar kraven i säkerhetsstandarden ”SS-EN 50131-1 grad 2”.

Allmänna nedladdningar:

Certifikat:

Konformitätserklärungen:

Manöverdon och extrautrustning

Secvest har en bekväm manövrering. Aktivering och avaktivering sker enkelt med fjärrkontroll, knapp, PIN-kod, chipnyckel, nyckelomkopplare eller mobiltelefon. Svarssignal med talmeddelande, en optisk eller akustisk signal informerar direkt om anläggningens status. ...
Fler intressanta produkter från kategorin Manöverdon och extrautrustning